KAD
NL

De rat rukt op in Nederland

21 september 2016 Donderdag 22 september as. besteedt het programma De Kennis van Nu aandacht aan de bruine rat. Het programma laat zien dat er een opmerkelijk snelle toename is van van de Ziekte van Weil. Bovendien is er een snelle groei van de rattenpopulatie. De twee lijken een verband te houden met elkaar. De bacteriën die de ziekte van Weil veroorzaken, zogenaamde leptospirosen, komen via de urine van de ratten in het oppervlaktewater terecht, en kunnen vervolgens via de mond, neus, ogen of wondjes binnendringen. De ziekte kan leiden tot verlies van lever- en nierfuncties, hersenvlieontsteking, longbloedingen en in een niet gering aantal gevallen de dood.

Volgens het programma is het aantal meldingen van rattenoverlast in Nederlandse gemeenten nog nooit zo hoog geweest. Bovendien is de ziekte van Weil, een ernstige infectieziekte overgebracht door de bruine rat, terug van weg geweest. De rat lijkt bezig aan een opmars en de bestrijding van het dier is ingewikkeld. Een aanzienlijk deel van de ratten is resistent geworden tegen rattengif. Wetenschappers zullen nieuwe manieren moeten zoeken om de rat te bestrijden alsus het programma.
Ook het KAD ziet dat het aantal meldingen van ratten toeneemt. Voor veel gemeenten verzorgt het KAD de publieksvoorlichting. Dit houdt in dat betreffende gemeente haar burgers met vragen over plaagdieren doorstuurt naar het KAD. Het KAD adviseert en registreert. Hiermee ontstaat een meetnet. Naast het zoeken van andere manieren om ratten te bestrijden moet de publieksvoorlichting worden verbeterd. Burgers hebben geen kennis meer van plaagdieren en grijpen daarom gemakkelijk naar bestrijdingsmiddelen in plaats van dat men op zoek gaat naar de oorzaak om door middel van preventieve maatregelen plaagdieren te weren en te voorkomen. Periodieke analyse van de meldingen zorgt ervoor dat toename van een populatie in een vroegtijdg stadium worden gesignaleerd zodat kan worden ingegrepen voordat de populatie tot die grootte is uitgegroeid dat deze overlast veroorzaakt.

Terug naar de vorige pagina

TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

  • De bever - waterbouwkundig ingenieur
  • De toekomst van duurzaam plaagdierbeheer - stadsnatuurbeheer in Amsterdam en Rotterdam
  • Consumentenvoorlichting over biociden
© 2015 - 2018 KAD. Alle rechten voorbehouden