KAD
NL

Advies

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen heeft specialisten in huis die u van passend advies bij plaagdierproblematiek kunnen voorzien.

Overlast van plaagdieren ontstaat vaak omdat men te laat in de gaten heeft dat men met plaagdieren te maken heeft of doordat men de verkeerde maatregelen treft wanneer plaagdieren worden gesignaleerd. Voor de preventie of bestrijding van plaagdieren is het noodzakelijk te weten met welk plaagdier men te maken heeft en kennis te hebben van de biologie en de leefwijze van dit plaagdier. U kunt bij het KAD terecht voor het juiste advies om op de juiste wijze een bestrijding uit te voeren of om maatregelen te treffen om herhaling van de overlast te voorkomen.

Advies naar aanleiding van ingezonden monsters.

Wanneer onduidelijk is met welke diersoort men te maken heeft is het mogelijk een monster naar het KAD toe te sturen ter determinatie. Determinatie betekend letterlijk het op naam brengen van organismen. Een ingezonden monster kan bijvoobeeld een volledig plaagdier zijn, maar ook uitwerpselen of schade hiervan. Na determinatie ontvangt u schriftelijk antwoord met bestrijdings- of preventieadvies.

Meer informatie over determinatie

Advies ter plaatse.

Bij complexe vraagstukken kan een medewerker van het KAD een onderzoek ter plaatse uitvoeren. Dit kan zijn naar aanleiding van een uitgevoerde determinatie, bij overlast van plaagdieren op grote schaal of bij plaagdierproblematiek bij bedrijven of de industrie. In het laatste geval is het verstandiger om met regelmaat een risico-inventarisatie uit te voeren waarbij alle risico’s met het oog op het binnendringen of het ontwikkelen van plaagdieren in kaart worden gebracht om overlast te voorkomen.

Meer informatie over een onderzoek ter plaatse bij bedrijven
Meer informatie over een onderzoek ter plaatse bij gemeenten
Meer informatie over een onderzoek ter plaatse bij particulieren

Het juiste advies bij overlast of om overlast te voorkomen.

Bent u, ingeval van overlast van plaagdieren op zoek naar de juiste diagnose en het juiste advies, stuur dan een monster ter determinatie naar het KAD of bel bij vragen naar (0317) 419 660 en vraag naar één van onze specialisten.
TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

  • De bever - waterbouwkundig ingenieur
  • De toekomst van duurzaam plaagdierbeheer - stadsnatuurbeheer in Amsterdam en Rotterdam
  • Consumentenvoorlichting over biociden
© 2015 - 2018 KAD. Alle rechten voorbehouden