KAD
NL

Objectieve Kwaliteits Inspecties

Het KAD kan, voor u of uw opdrachtgever, op geheel objectieve wijze de risico's op het gebied van plaagdieren in en rondom een object in kaart brengen.

Het inventariseren van de risico's

Bij woningen kan, door het treffen van weringsmaatregelen, overlast of aanwezigheid van plaagdieren vaak structureel worden voorkomen. Bij bedrijven, instellingen of veel andere gebouwen zijn de omstandigheden echter een stuk dynamischer wat betekent dat de situatie van tijd tot tijd verandert. Deze veranderingen vergroten e risico’s voor wat betreft het binnendringen en het ontwikkelen van plaagdierenproblemen. Door het periodiek uitvoeren van een risico-inventarisatie kunnen de risico’s zo veel mogelijk worden beperkt.

De risico's beperken

Een kwaliteitsinspectie is een risico-inventarisatie waarbij alle (mogelijke) risico’s met betrekking tot het binnendringen, schuilhouden en ontwikkelen van plaagdieren heel duidelijk in kaart worden gebracht. Door van tijd tot tijd een kwaliteitsinspectie uit te voeren en de adviezen die hieruit voortkomen na te leven, wordt het risico op overlast van plaagdieren, nu en in de toekomst, tot een minimum beperkt.

Onafhankelijke beoordeling plaagdierbeheersplannen

Een kwaliteitsinspectie kan de basis zijn van de inrichting van een plaagdierbeheersplan (0-meting). Het KAD voert zelf geen bestrijding uit, de fysieke invulling van een plaagdierbeheersplan dient dan ook door een andere partij te geschieden. Het KAD is een volledig onafhankelijke partij. Deze onafhankelijke positie maakt het mogelijk objectief de uitvoering van bestrijdingsplannen te beoordelen.

Een onafhankelijke beoordeling geeft een opdrachtgever volledige en juiste informatie én motiveert de uitvoerende partij. Samenwerking hierin leidt tot een optimaal resultaat.

Meer informatie over een objectieve kwaliteitsinspectie?

Wanneer u vragen heeft over objectieve kwaliteitsinspecties beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 96 60 of via de button onderaan deze pagina.
TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

  • De bever - waterbouwkundig ingenieur
  • De toekomst van duurzaam plaagdierbeheer - stadsnatuurbeheer in Amsterdam en Rotterdam
  • Consumentenvoorlichting over biociden
© 2015 - 2018 KAD. Alle rechten voorbehouden