KAD
NL

VIP-Keurmerk

Het KAD heeft met de ontwikkeling van het VIP-Keurmerk een norm ontwikkeld waarin duurzame plaagdierbeheersing centraal staat. Steeds meer bedrijven en particulieren kiezen voor deze duurzame aanpak en vragen om het VIP-Keurmerk.

Het VIP-Keurmerk is een door het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen ontwikkelde kwaliteitsnorm voor de uitvoering van plaagdierbeheersing. De norm is erop gericht dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in lijn met de principes van Integrated Pest Management (IPM).
Bedrijven in het bezit van het VIP-Keurmerk hanteren als uitgangspunt preventie van plaagdieren. Bestrijding wordt alleen uitgevoerd wanneer preventie of alternatieve maatregelen niet het gewenste resultaat opleveren.

Doel van het VIP-Keurmerk

Met de ontwikkeling van het VIP-Keurmerk wil het KAD kwaliteitsgaranties bieden voor de uitvoering van geïntegreerde plaagdierbeheersing. Binnen het Keurmerk worden werkzaamheden op professionele wijze uitgevoerd, is het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden geborgd en worden de werkzaamheden gecontroleerd.

Met het VIP-Keurmerk tracht het KAD de kwaliteit van plaagdierbeheersbedrijven te verhogen en opdrachtgevers een waarborg te kunnen verschaffen dat werkzaamheden op een juiste -en duurzame- wijze worden uitgevoerd.

Resultaten van implementatie van het VIP-Keurmerk

 • voorkomen van hinder, overlast en schade
 • duurzame invulling aan plaagdierbeheersing: preventie voorkomt overlast
 • minder milieubelasting door verminderd gebruik van biociden
 • minder kosten door minder gebruik van biociden
 • bevordering van het dierwelzijn door het voorkomen van onnodig doden
 • verbetering van het imago

Meer informatie over het VIP-Keurmerk?

Wanneer u vragen heeft over het VIP-Keurmerk of geheel vrijblijvend een afspraak wilt maken met een van onze adviseurs om de mogelijkheden voor certificering van uw bedrijf te bespreken kunt u contact opnemen met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Dit kan telefonisch via telefoonnummer (0317) 41 96 60 of via de button onderaan deze pagina.

N.B.: De onderstaande activiteiten vallen niet onder de kwaliteitsnorm:
 • applicaties gelijkwaardig aan hittebehandelingen, zuurstofonttrekkende (CO2) behandelingen, alsmede (ont)gassingen van gebouwen en het klampen van (zee)containers, alsmede het doorstralen van goederen m.b.v. gammastralen
 • de verkoop van biociden en aanverwante artikelen ter bestrijding van overlastgevende dieren
TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

 • De bever - waterbouwkundig ingenieur
 • De toekomst van duurzaam plaagdierbeheer - stadsnatuurbeheer in Amsterdam en Rotterdam
 • Consumentenvoorlichting over biociden
© 2015 - 2018 KAD. Alle rechten voorbehouden