KAD
NL

Fabrikanten en leveranciers

Als fabrikant of leverancier van producten wilt u, vanuit wet- en regelgeving of eigen interesse, weten of het product wat u op de markt aanbiedt ook daadwerkelijk werkzaam is.
Het KAD kan voor u een werkzaamheidsonderzoek uitvoeren. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.
TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

  • De bever - waterbouwkundig ingenieur
  • De toekomst van duurzaam plaagdierbeheer - stadsnatuurbeheer in Amsterdam en Rotterdam
  • Consumentenvoorlichting over biociden
© 2015 - 2018 KAD. Alle rechten voorbehouden