KAD
NL

Fabrikanten en leveranciers

Als fabrikant of leverancier van producten wilt u, vanuit wet- en regelgeving of eigen interesse, weten of het product wat u op de markt aanbiedt ook daadwerkelijk werkzaam is.
Het KAD kan voor u een werkzaamheidsonderzoek uitvoeren. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.
TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

  • Het mediterraan draaigatje - invasief en overlastgevend
  • Parkieten in Nederland - schade en beheersopties
  • Wet natuurbescherming - afhandeling van overlast door steenmarters
© 2015 - 2017 KAD. Alle rechten voorbehouden