KAD
NL

Gemeenten

Gemeenten hebben een zorgplicht wat betreft preventie, en wanneer nodig bestrijding, van plaagdieren. Vroeg of laat krijgt ook uw gemeente met plaagdierproblematiek te maken. Heeft u de juiste kennis in huis?

Het KAD ontzorgt gemeenten

Al sinds 1942 werkt het KAD samen met gemeenten. Destijds nog als overheidsorgaan gericht op de bestrijding van ratten en muizen, maar door de jaren heen zijn daar steeds meer taken bij gekomen. Uiteindelijk privatiseerde de Afdeling Bestrijding van Dierplagen (BD) en werd het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen opgericht.

Doordat we al meer dan een halve eeuw nauw samenwerken met gemeenten heeft het KAD een concept kunnen ontwikkelen dat aansluit op de wensen en behoeften van gemeenten. In dit concept neemt het KAD de totale zorg rondom plaagdierpreventie van gemeenten over. Hiermee komt de focus te liggen op de preventie in plaats van achteraf bestrijden.

Burgers kunnen melding maken bij het KAD van een plaagdierprobleem. Het KAD adviseert de burger en registreert de melding. In veel gevallen kan met behulp van advies afdoende antwoord worden gegeven op vragen rond de plaagdierproblematiek. Wanneer professionele bestrijding toch nodig blijkt kan worden doorverwezen naar bestrijdingsbedrijven in de regio óf naar de gemeente (wanneer deze nog zelf bestrijdingswerkzaamheden uitvoert).
Met behulp van ons registratiesysteem kan het KAD ontwikkeling van problematiek snel opmerken en hier actie op (laten) ondernemen.

Gemeenten kunnen er ook voor kiezen om hun plaagdierbeheer het laten toetsen en zich door het KAD te laten adviseren over de invulling van duurzaam maatschappelijk verantwoord plaagdierbeheer op basis van IPM.

Het KAD heeft kennis van zaken

Wanneer u kiest voor een samenwerking met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen kiest u voor kennis en kunde.
Het KAD is een kennisinstituut waar meerdere medewerkers met een wetenschappelijk achtergrond werkzaam zijn. Daarnaast is het KAD de grootste opleider van plaagdierbeheersers in Nederland.

Er zijn inmiddels tientallen gemeenten die tot volle tevredenheid een overeenkomst met het KAD zijn aangegaan wat betreft de publieksvoorlichting en registratie van plaagdiermeldingen.
TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

  • De bever - waterbouwkundig ingenieur
  • De toekomst van duurzaam plaagdierbeheer - stadsnatuurbeheer in Amsterdam en Rotterdam
  • Consumentenvoorlichting over biociden
© 2015 - 2018 KAD. Alle rechten voorbehouden