KAD
NL

KAD-Keurmerk voor gemeenten

Het KAD heeft voor gemeenten die uiting willen geven aan duurzame invulling van het plaagdierbeleid en daarnaast hieraan een kwaliteitsgarantie willen koppelen het KAD-Keurmerk Duurzaam plaagdierbeheer voor gemeenten.

Duurzaam plaagdierbeheer voor gemeenten

Traditioneel gezien wordt ongedierte bestreden wanneer de aanwezigheid van ongedierte wordt vastgesteld of wanneer overlast wordt ondervonden. Tijdens het grootste deel van de bestrijdingsacties worden biociden (chemische bestrijdingsmiddelen) ingezet.

Het KAD streeft naar een meer duurzaam beleid waarbij wordt gekozen voor een pro-actieve benadering van plaagdierproblematiek. Deze benadering gaat uit van monitoring en het treffen van preventieve maatregelen waarmee getracht wordt de aanwezigheid en ontwikkeling van plaagdieren te voorkomen. Wanneer aanwezigheid van plaagdieren in een vroegtijdig stadium wordt gesignaleerd kan deze vaak op een eenvoudige wijze en met alternatieve methoden en middelen worden weggenomen.

Logo GGD Nederland
“Preventie van plaagdieren bevordert de volksgezondheid.”
L.F.L. de Vries, directeur GGD Nederland

Criteria KAD-Keurmerk Duurzaam plaagdierbeheer voor gemeenten

Wanneer uw gemeente aan onderstaande criteria voldoet komt u in aanmerking voor het KAD-Keurmerk Duurzaam plaagdierbeheer voor gemeenten. Deze criteria worden jaarlijks geauditeerd.

 • binnen de gemeente is een beleidsnotitie aanwezig die ten grondslag ligt aan de invulling van de plaagdierbeheersing
 • de gemeente draagt zorg voor een goede publieksvoorlichting
 • de gemeente beschikt over een centraal meldpunt
 • eventuele uitvoering van bestrijdingswerkzaamheden gebeurt volgens de criteria van het KAD-Keurmerk

Duurzame dienstverlening voor burgers, minder zorgen voor uw gemeente

Het KAD kan uw gemeente hulp bieden om aan bovenstaande criteria van het Keurmerk te voldoen door de publieksvoorlichting en het centrale meldsysteem voor uw gemeente in te gaan vullen. Op deze wijze nemen we deze zorgen bij u weg terwijl een meest optimale en duurzame dienstverlening aan de burger wordt gegarandeerd.

De dienstverlening houdt in dat burgers van een gemeente onbeperkt gebruik kunnen maken van adviezen op het gebied van de preventie en bestrijding van plaagdieren. Het KAD informeert de burger en wijst daarbij in eerste instantie op de eigen verantwoordelijkheid die een eigenaar of gebruiker van een woning heeft. In veel gevallen kan met behulp van advies afdoende antwoord worden gegeven op de vragen.

Alle meldingen worden door het KAD geregistreerd en geanalyseerd. Op deze manier is sprake van een early-warning systeem waarmee het KAD, en dus ook de gemeente, goed inzicht houdt in de verspreiding van plaagdieren binnen de gemeente. Op het moment dat het aantal meldingen zodanig toeneemt en mogelijk uitgroeit tot een plaag die met individuele actie niet meer is op te lossen, zal vanuit het KAD een signaal richting de gemeente gaan.

Wanneer bestrijding noodzakelijk is, wordt advies gegeven over de wijze hoe dit het beste kan worden uitgevoerd, door toepassing van de juiste methode en/of gebruikmaking van de juiste middelen. Indien noodzakelijk zal worden doorverwezen naar een professioneel bestrijdingsbedrijf. Ook kan, wanneer een gemeente nog zelf bestrijdingswerkzaamheden uitvoert, de melding worden doorgezet naar een vooraf afgesproken contactpersoon binnen de gemeente.
In geval dat de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt, bv. bij overlast van plaagdieren die afkomstig is uit de openbare ruimte of wanneer overlast ontstaat door derden en deze niet telefonisch kan worden opgelost, zal de gemeente door het KAD worden geïnformeerd.

Voordelen van KAD-Publieksvoorlichting

 • duurzaamheid: preventie in plaats van bestrijding
 • milieu: voorkomt dat onnodig biociden (bestrijdingsmiddelen) worden gebruikt
 • welzijn: beperkt schade en overlast doordat in vroegtijdig stadium gemakkelijk de nodige informatie wordt verkregen
 • economisch: vaak kan inzet van biociden worden voorkomen wat kostenbesparend werkt
 • dierwelzijn: dieren die niet geboren worden hoeven ook niet te worden gedood

“Preventie van dierplagen is ook dierenbescherming.”
Frank Dales, directeur Dierenbescherming
Logo GGD Nederland

Meer informatie over het KAD-Keurmerk voor gemeenten?

Wanneer u vragen heeft over het KAD-Keurmerk voor gemeenten of geheel vrijblijvend een afspraak wilt maken met een van onze adviseurs, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 96 60. Via onderstaande button kunt u per e-mail contact met ons opnemen.
TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

 • De Chinese wolhandkrab - ongewenste exoot of overheerlijke delicatesse?
 • South Georgia is ratvrij - en dat is een wereldprestatie
 • Communicerende knaagdiervallen - toekomstmuziek of sprookje?
© 2015 - 2018 KAD. Alle rechten voorbehouden