KAD
NL

Serviceovereenkomst voor gemeenten

Traditioneel wordt ongedierte ad hoc bestreden, wanneer aanwezigheid wordt vastgesteld of wanneer het zorgt voor overlast. In veel gevallen worden hierbij biociden (bestrijdingsmiddelen) toegepast. Inzichten veranderen echter en zo ook de visie op ongediertebestrijding.

Van Ongediertebestrijding naar Plaagdierbeheersing

Ongediertebestrijding is reactief, is gebaseerd op incident-aanpak en leidt vaak niet tot een structurele oplossing. Veranderende wetgeving, maar zeker ook een veranderende publieke opinie, zorgen ervoor dat ongediertebestrijding plaats maakt voor plaagdierbeheersing. Plaagdierbeheersing is pro-actief, gaat uit van monitoring en het treffen van preventieve maatregelen waarmee getracht wordt de aanwezigheid en ontwikkeling van plaagdieren te voorkomen. Wanneer aanwezigheid van plaagdieren in een vroegtijdig stadium wordt gesignaleerd kan deze vaak op een eenvoudig wijze en met alternatieve methoden en middelen worden weggenomen.

Duurzame dienstverlening voor burgers, minder zorgen voor uw gemeente

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen heeft een concept ontwikkeld waarmee het de totale zorg voor de preventie van plaagdieren van een gemeente over kan nemen. Terwijl de gemeente wordt ontzorgd wordt een meest optimale en duurzame dienstverlening aan de burger gegarandeerd.

De dienstverlening houdt in dat burgers van een gemeente onbeperkt gebruik kunnen maken van adviezen op het gebied van de preventie en bestrijding van plaagdieren. Het KAD informeert de burger en wijst daarbij in eerste instantie op de eigen verantwoordelijkheid die een eigenaar of gebruiker van een woning heeft. In veel gevallen kan met behulp van advies afdoende antwoord worden gegeven op de vragen.

Wanneer bestrijding noodzakelijk is, wordt advies gegeven over de wijze hoe dit het best kan worden uitgevoerd, door toepassing van de juiste methode en/of gebruikmaking van de juiste middelen. Indien noodzakelijk zal worden doorverwezen naar een professioneel bestrijdingsbedrijf. Ook kan, wanneer een gemeente nog zelf bestrijdingswerkzaamheden uitvoert, de melding worden doorgezet naar een vooraf afgesproken contactpersoon binnen de gemeente.
In het geval de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt, bv. bij overlast van plaagdieren die afkomstig zijn uit de openbare ruimte of wanneer overlast ontstaat door derden en het probleem niet telefonisch kan worden opgelost, zal de gemeente door het KAD worden geïnformeerd.

Naast de publieksvoorlichting kunnen ook andere diensten in een serviceovereenkomst worden opgenomen. Zo kunnen gemeenten hun plaagdierbeheer door het KAD laten toetsen en zich door het KAD laten adviseren over de invulling van duurzaam maatschappelijk verantwoord plaagdierbeheer op basis van IPM.

Inzicht in plaagdierproblematiek

Alle meldingen worden door het KAD geregistreerd en geanalyseerd. Op die manier is sprake van een early-warning systeem waarmee het KAD, dus ook de gemeente, goed inzicht houdt in de verspreiding van plaagdieren binnen de gemeente. Op het moment dat het aantal meldingen zodanig toeneemt en mogelijk uitgroeit tot een plaag die met individuele actie niet meer is op te lossen, zal vanuit het KAD een signaal richting de gemeente uit gaan.

Voordelen van KAD-Publieksvoorlichting

  • duurzaamheid: preventie in plaats van bestrijding
  • milieu: voorkomt dat onnodig biociden (bestrijdingsmiddelen) worden gebruikt
  • welzijn: beperkt schade en overlast doordat in vroegtijdig stadium gemakkelijk de nodige informatie wordt verkregen
  • economisch: vaak kan inzet van biociden worden voorkomen wat kostenbesparend werkt
  • dierwelzijn: dieren die niet geboren worden, hoeven ook niet te worden gedood

Meer informatie over een serviceovereenkomst voor gemeenten?

Wanneer u meer informatie wilt over het aangaan van een serviceovereenkomst met het KAD, of geheel vrijblijvend een afspraak wilt maken met een van onze adviseurs, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 419 660. Via onderstaande button kunt u per e-mail contact met ons opnemen.
TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

  • De bever - waterbouwkundig ingenieur
  • De toekomst van duurzaam plaagdierbeheer - stadsnatuurbeheer in Amsterdam en Rotterdam
  • Consumentenvoorlichting over biociden
© 2015 - 2018 KAD. Alle rechten voorbehouden