KAD
NL

Kwaliteitsinspecties

Ongediertebestrijding heeft de afgelopen jaren plaatsgemaakt voor plaagdierbeheersing. Niet langer meer ligt de nadruk op bestrijding van plaagdieren maar op preventie ervan.

Preventie in plaats van bestrijding

Tegenwoordig is het uitgangspunt Integrated Pest Management (IPM) wat betekent dat plaagdierbeheersing integraal onderdeel uitmaakt van de bedrijfsvoering zodat in alle bedrijfsprocessen aandacht is voor plaagdierbeheersing. Uitvoering van een plaagdierbeheersplan op basis van IPM kan alleen wanneer er een goede samenwerking bestaat tussen opdrachtgever en uitvoerder. Preventie kent vele voordelen zoals:

  • uitstraling; geen plaagdieren betekent prettigere werkomstandigheden en betere uitstraling naar klanten,
  • milieu; een betere preventie beperkt het gebruik van bestrijdingsmiddelen,
  • gezondheid; minder plaagdieren bevordert de gezondheid,
  • economie; minder plaagdieren werkt kostenverlagend,
  • dierwelzijn; minder ontwikkeling van plaagdieren betekent minder plaagdieren hoeven te worden gedood.

Het nemen van preventie maatregelen

Voedsel, schuilplaats en warmte zijn over het algemeen basisbehoeften voor de ontwikkeling van plaagdieren. Aanwezigheid van deze factoren moeten we dan ook trachten te voorkomen door het treffen van preventieve maatregelen. We kunnen preventieve maatregelen onderverdelen in bouwkundige-, hygiënische- en bedrijfsmatige weringsmaatregelen. Bouwkundige gebreken maken het mogelijk dat plaagdieren kunnen binnendringen of dat ze, eenmaal binnen, schuilplaatsen kunnen vinden om zich verder te ontwikkelen. Hygiënische tekortkomingen zorgen ervoor dat plaagdieren voedsel ter beschikking hebben terwijl bedrijfsmatige tekortkomingen zorgen voor gunstige omstandigheden die aanwezigheid en verspreiding van plaagdieren bevorderen. Denk hierbij aan de temperatuur van een ruimte. Gebreken of tekortkomingen moeten worden weggenomen.

Invetariseren van risico's

In de industrie zijn de omstandigheden over het algemeen dynamisch. Deze veranderlijke omgeving vergroten de risico’s voor wat betreft het binnendringen en het ontwikkelen van plaagdieren. Door het periodiek uitvoeren van een risico-inventarisatie kunnen de risico’s zo veel mogelijk worden beperkt.

De kwaliteitsinspectie is een risico-inventarisatie waarbij alle (mogelijke)risico’s met betrekking tot het binnendringen, schuilhouden en ontwikkelen van plaagdieren heel duidelijk in kaart worden gebracht.
Door van tijd tot tijd een kwaliteitsinspectie uit te voeren en de adviezen die hieruit voortkomen na te leven, wordt het risico op overlast van plaagdieren tot een minimum beperkt.

Onafhankelijke beoordeling plaagdierbeheersplannen

Een kwaliteitsinspectie kan de basis zijn van de inrichting van een plaagdierbeheersplan (0-meting). Het KAD voert zelf geen bestrijding uit, de fysieke invulling van een plaagdierbeheersplan dient dan ook door een andere partij te geschieden. Het KAD is een volledig onafhankelijke partij. Deze onafhankelijke positie maakt het mogelijk objectief de uitvoering van bestrijdingsplannen te beoordelen.

Een onafhankelijke beoordeling geeft een opdrachtgever volledige en juiste informatie én motiveert de uitvoerende partij. Samenwerking hierin leidt tot een optimaal resultaat.

Meer informatie over een objectieve kwaliteitsinspectie?

Wanneer u vragen heeft over objectieve kwaliteitsinspecties beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 96 60 of via de button onderaan deze pagina
TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

  • De bever - waterbouwkundig ingenieur
  • De toekomst van duurzaam plaagdierbeheer - stadsnatuurbeheer in Amsterdam en Rotterdam
  • Consumentenvoorlichting over biociden
© 2015 - 2018 KAD. Alle rechten voorbehouden