KAD
NL

Particulieren

Het KAD adviseert en beantwoordt vragen van particulieren op het gebied van plaagdieren. Voor een goed advies is het noodzakelijk om met zekerheid vast te stellen om welke diersoort het gaat. Dit kan door een monster op te sturen voor determinatie.

Particulieren en overlast van plaagdieren

In de Woningwet is geregeld dat particulieren in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de aanwezigheid van plaagdieren in en rond hun (eigen) woning. Wanneer een woning wordt gehuurd, is bij overlast van deze dieren de lijst ‘kleine en grote herstellingen’ van toepassing. Hierin wordt beschreven of de huurder of de verhuurder verantwoordelijk is. Dit is afhankelijk van het soort dier dat aanwezig is en de mogelijke oorzaak van de overlast.
Wanneer overlast de grenzen van een woning overschrijdt of wanneer de volksgezondheid in het geding is, ligt er een taak voor de gemeente om na te gaan wat de oorzaak is van de overlast en ervoor te zorgen dat deze wordt weggenomen.

Determinatie van plaagdieren

Aan de hand van biologisch materiaal kunnen we bepalen waar u mee te maken heeft. Hiervoor kunt u naast volwassen insecten ook larven, poppen en uitwerpselen (bijvoorbeeld muizenkeutels en boormeel) toesturen. Ook verontreinigd voedsel met eitjes of larven en aangetast houtwerk kunt u voor onderzoek aanbieden.

Wanneer uw gemeente een overeenkomst heeft met het KAD waarin determinatie voor inwoners is opgenomen is zijn er geen kosten verbonden aan determinatie. Wanneer dit niet het geval is bedragen de kosten voor determinatie € 65,00 excl. BTW (€ 78,65 incl. BTW).

Meer informatie over determinaties

Onafhankelijk onderzoek ter plaatse

Het is ook mogelijk om een onderzoek ter plaatse uit te laten voeren door het KAD. Dit kan bijvoorbeeld naar aanleiding van een determinatie zijn, zodat wij u specifiek kunnen adviseren over de aanpak van de werings- en/of bestrijdingsmaatregelen op locatie.
Ook als een onafhankelijk onderzoek wilt laten uitvoeren naar houtaantasters in uw woning bent u bij het KAD aan het juiste adres.

Meer informatie over een onderzoek ter plaatse

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over determinatie of een onderzoek te plaatse beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer (0317) 41 96 60 of via ons contactformulier.

Inwoners van bij het KAD aangesloten gemeenten kunnen op het bovenstaande telefoonnummer of via ons contactformulier kostenloos contact opnemen met het KAD voor advies over plaagdieren.
Wanneer u wel op zoek bent naar advies over plaagdieren, maar wanneer de gemeente waar u woonachtig bent niet is aangesloten bij het KAD, kunt u een monster ter determinatie insturen of contact opnemen met uw gemeente.
TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

  • De bever - waterbouwkundig ingenieur
  • De toekomst van duurzaam plaagdierbeheer - stadsnatuurbeheer in Amsterdam en Rotterdam
  • Consumentenvoorlichting over biociden
© 2015 - 2018 KAD. Alle rechten voorbehouden