KAD
NL

Terugblik KAD-Kenniskring

2017: Duurzaam plaagdierbeheer in de praktijk

De vierde KAD-Kenniskring Dierplagen werd georganiseerd in samenwerking met Ouwehands Dierenpark. De deelnemers kregen de kans om voorafgaand aan de bijeenkomst de reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya met een bezoek te vereren. Interim-directeur van het KAD Lutz Jacobi stond in haar openingswoord stil bij het belang van praktijkkennis als basis van voedselveiligheid, zorg en volksgezondheid. Het middagvoorzitterschap was in handen van de positief-kritische journalist Rob Buiter, bekend van het radioprogramma VARA’s Vroege Vogels.

De aftrap van de Kenniskring werd verricht door Rob Geus van het SBS6 programma De Smaakpolitie. Tijdens zijn enthousiaste presentatie nam hij de aanwezigen mee op zijn rondgang langs de Nederlandse keukens. Het werd een leerzame, maar wel lichtvoetig gebrachte presentatie die veel ogen met een knipoog opende.

Loek Kloosterman, directeur van OptaScan, focuste zich op de planmatige kant van de medaille. Duurzaam plaagdierbeheer binnen de voedingsmiddelenindustrie kan alleen een succes gaan worden wanneer de gehele keten van oorzaak tot gevolg binnen een planmatige strategie wordt aangepakt. Want IPM is méér dan preventie. Communicatie met de juiste managers moet de basis zijn van de plannen van aanpak. Zaken als ingangscontrole, opruimdiscipline, verlichting van magazijnen en instructie van personeel zijn cruciaal.

Na de pauze stond de zorgsector centraal bij monde van Jelle Doosje van GGD Nederland. Zijn uitgangspunt is de One Health filosofie. Die benadering gaat uit van een interdisciplinaire aanpak en samenwerking. In Nederland wordt echter nauwelijks samengewerkt met plaagdierexperts. Binnen de wereld van zorginstellingen is voedselveiligheid en infectiepreventie de kern van de kwaliteit van de zorg. Te weinig worden plaagdieren echter erkend als een integraal onderdeel van gezondheid en ziektepreventie.

De middag werd afgesloten met een geanimeerde discussie tussen voor- en tegenstanders van biociden. KAD-directeur Lutz Jacobi riep de politiek op om duurzaam plaagdierbeheer nu eindelijk eens serieus te gaan nemen. Om de vakopleiding voor plaagdierbeheerders te helpen verbeteren. En om de voorlichting bij het grote publiek op niveau te brengen.

2015: Duurzaam Plaagdierbeheer in de Stad

De derde KAD-Kenniskring Dierplagen werd in samenwerking met de vereniging Stadswerk in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam georganiseerd. De middag was gericht op gemeenten en dan met name de invulling van het plaagdierbeheer in gemeenten.

Lutz Jacobi, lid van de tweede kamer fractie van de PvdA, verrichte de opening. In december 2014 diende zij een motie in over Duurzaam Plaagdierbeheer welke kamerbreed werd ondersteund. Kern van deze motie is verbetering van de publieksvoorlichting door gemeenten als basis voor het terugdringen van het gebruik van biociden. Kennis is de basis van preventie. Dieren die niet geboren worden hoeven immers ook niet te worden gedood.

Directeur van het Natuurhistorisch Museum vertelde tijdens de eerste presentatie over de betekenis van stadsnatuur. Hij ziet de stad als biotoop waar speciaal aangepaste dieren en planten zich thuis voelen. De stad is onderdeel van de natuur.  De kennis van leefwijze van dieren biedt mensen natuurlijke mogelijkheden om overlast te beperken. 'Problemen bij de wortel aanpakken' is zijn degelijk ondebouwde credo.
De tweede presentatie stond in het teken van plaagdieren met een verhaal. Curator van 'het Natuurhistorisch' vertelde onder andere over 'de dominomus' en 'tweede kamermuis' die in het museum gexposeerd liggen.

Na een pauzebezoek aan de tentoonstelling 'Pure veerkracht, de stad is ook natuur' hebben de aanwezigen, samen met Maarten Loeffen (directeur Stadswerk) en Nico Vonk (directeur KAD) na een levendige discussie een aantal aanbevelingen geformuleerd. Steeds werd door de deelnemers benadrukt dat samenhang en samenwerking noodzakelijk is om de transitie van tradiotionele ongediertebestrijding naar duurzame plaagdierbeheersing te kunnen maken. De belangrijkste aanbevelingen op een rijtje:

  • plaagdieren zijn een beheersbaar onderdeel van de stadsnatuur,
  • preventie heeft voorrang boven tradionele bestrijding,
  • gemeenten zijn gebonden aan wettelijke taken,
  • realiseren van maatwerk vanuit samenhangend beleid.

Tenslotte werd aan het eind van de dag het eerste gemeentelijke KAD-Keurmerk uitgereikt aan de gemeente Deurne.

2014: Plaagdieren en onze gezondheid

'Hoe kunnen we de problemen die plaagdieren veroorzaken oplossen zonder onaanvaardbare risico's voor onze gezondheid, de natuur en ons leefmilieu?'. Dit dilemma stond centraal tijdens de tweede KAD-Kenniskring die wederom plaats vond in Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

De bijeenkomst werd geopend door Jos van der Sande, bestuurslid bij het KAD en hoofd infectieziektebestrijding bij de GGD Hart voor Brabant. Samen met drie collega's presenteerde hij een aantal voorbeelden uit de praktijk van de GGD. Hierbij kwam naar voren dat samenwerking met andere disciplines, waaronder plaagdierbeheersers, vaak noodzakelijk is.

Tweede spreker was prof. Johanna van Bronswijk, emeritus hoogleraar van de TU Eindhoven. Naast hoogleraar is zij tevens gediplomeerd bestrijdingstechnicus. Vanuit deze unieke combinatie beschreef zij het raakvlak tussen plaagdieren en gezondheid. Hieruit bleek dat milieubelangen het steeds vaker lijken te winnen van gezondheidsbelangen.

Dr. Marieta Braks, verbonden als epidemoloog aan het RIVM, sprak in vogelvlucht over een groot aantal plaagdieren die berucht zijn als overbrengers van infectieziekten. Preventie van van zoönosen is (uiteraard) gebaseerd op preventie.

Als laatste spreker stond dr. Jaap Maas, als bedrijfsarts en epidemoloog verbonden aan het AMC, stil bij de risico's waaraan bestrijdingstechnici bloot worden gesteld. Dit uiteraard in relatie tot noodzakelijke preventieve maatregelen.

2013: Knaagdieren en rodenticiden

De eerste KAD-Kenniskring Dierplagen bleek een groot succes. De bijeenkomst werd georganiseerd op 28 november 2013 in Ouwehands Dierenpark in Rhenen en geopend middels een videoboodschap van Lutz Jacobi, woordvoerder natuur van de Partij van de Arbeid.

"Ik wens u voor vanmiddag een hele goede kenniskring en ik ben van mening dat we van ongediertebestrijding toe moeten naar dierplaagbeheersing, ongedierte bestaat niet. Dat moeten we doen door veel meer publieksvoorlichting. Dat moeten we doen door kennis en ervaringen te delen en alternatieven te ontwikkelen. Dat is waarvoor ik als groenste politicus graag met u ambities op dit terrein zou willen vervullen. Ik wens u een hele goede bijeenkomst toe en ik hoop dat wij langs deze lijn dierplaagbeheersing kunnen verbeteren." Lutz Jacobi 

Dagvoorzitter Henny Radstaak (VARA's Vroege Vogels) gaf na een korte introductie, het woord aan Bruce Schoelitsz MSc, die leerzaam sprak over knaagdieren, rodenticiden en Integrated Pest Management (IPM). Vervolgens verkende gastspreker Prof. Dr. Frans van Knapen op humoristische wijze het veld van Ongedierte en onze gezondheid. Dr. Peter Smits van het Ctgb sprak over resistentie voor rodenticiden, het gebruik van concentraten en buitengebruik.

Tijdens de paneldiscussie over de vraag: is bestrijding van ratten en muizen zonder rodenticiden mogelijk waren het niet alleen de sprekers die plaats namen in het panel. Ook Dr. Ir Bastiaan Meerburg, in zijn kwaliteit als plaagdier- en resistentiedeskundige van Wageningen Universiteit en Research (WUR) en Dr. Diane Heemsbergen van het Ctgb schoven aan als deskundigen.

De discussie concentreerde zich op de vraag of rodenticiden overbodig dan wel noodzakelijk zijn om de problemen die ratten en muizen veroorzaken te kunnen oplossen. Menigeen vond het jammer dat concentraten van rodenticiden niet langer voor professionals beschikbaar zijn. Over het buitengebruik van rodenticiden werd veel genuanceerder gedacht. Aan de ene kant is doorvergiftiging een ernstig probleem, dat echter door preventieve maatregelen voor een belangrijk deel kan worden voorkomen. Helaas investeert de overheid (nog) niet in alternatieve methoden. Over het probleem van de resistentie wordt zeer verschillend gedacht. Het begrip resistentie suggereert volledige onwerkzaamheid. De werkelijkheid is veel genuanceerder want in feite is sprake van een combinatie van erfelijke resistentie en gewenning. De ervaring dat knaagdieren lokazen niet altijd optimaal opnemen speelt ook mee bij het succes van bestrijdingsacties. Veel aanwezigen spraken tijdens de forumdiscussie hun zorgen uit over de knaagdierbestrijding binnen de agrarische sector. Zijn agrariërs wel klaar voor duurzaam knaagdierbeheer, ondanks nieuwe regels?
TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

  • De bever - waterbouwkundig ingenieur
  • De toekomst van duurzaam plaagdierbeheer - stadsnatuurbeheer in Amsterdam en Rotterdam
  • Consumentenvoorlichting over biociden
© 2015 - 2018 KAD. Alle rechten voorbehouden