KAD
NL

KAD-Keurmerk voor gemeenten

Het KAD heeft voor gemeenten die uiting willen geven aan duurzame invulling van het plaagdierbeleid en daarnaast hieraan een kwaliteitsgarantie willen koppelen het KAD-Keurmerk Duurzaam plaagdierbeheer voor gemeenten.

Duurzaam plaagdierbeheer voor gemeenten

Traditioneel gezien wordt ongedierte bestreden wanneer de aanwezigheid van ongedierte wordt vastgesteld of wanneer overlast wordt ondervonden. Tijdens het grootste deel van de bestrijdingsacties worden biociden (chemische bestrijdingsmiddelen) ingezet.

Het KAD streeft naar een meer duurzaam beleid waarbij wordt gekozen voor een pro-actieve benadering van plaagdierproblematiek. Deze benadering gaat uit van monitoring en het treffen van preventieve maatregelen waarmee getracht wordt de aanwezigheid en ontwikkeling van plaagdieren te voorkomen. Wanneer aanwezigheid van plaagdieren in een vroegtijdig stadium wordt gesignaleerd kan deze vaak op een eenvoudig wijze en met alternatieve methoden en middelen worden weggenomen.

Logo GGD Nederland
“Preventie van plaagdieren bevordert de volksgezondheid.”
L.F.L. de Vries, directeur GGD Nederland

Duurzame dienstverlening voor burgers, minder zorgen voor uw gemeente

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen kan wanneer dit gewenst is de totale zorg voor de preventie van plaagdieren over nemen.

Burgers van een gemeente kunnen onbeperkt gebruik maken van adviezen op het gebied van de preventie en bestrijding van plaagdieren. Het KAD informeert de burger en wijst daarbij in eerste instantie op de eigen verantwoordelijkheid die een eigenaar of gebruiker van een woning heeft. In veel gevallen kan met behulp van advies afdoende antwoord worden gegeven op de vragen.

Alle meldingen worden door het KAD geregistreerd en geanalyseerd. Op die manier is sprake van een early-warning systeem waarmee het KAD, dus ook de gemeente, goed inzicht houdt in de verspreiding van plaagdieren binnen de gemeente. Op het moment dat het aantal meldingen zodanig toeneemt en mogelijk uitgroeit tot een plaag die met individuele actie niet meer is op te lossen, zal vanuit het KAD een signaal richting de gemeente gaan.

“Preventie van dierplagen is ook dierenbescherming.”
Frank Dales, directeur Dierenbescherming
Logo GGD Nederland

Kiest u ook voor het KAD-Keurmerk voor gemeenten?

Wanneer u vragen heeft over het KAD-Keurmerk voor gemeenten of geheel vrijblijvend een afspraak wilt maken met een van onze adviseurs om de mogelijkheden te bespreken kunt u contact opnemen met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Dit kan telefonisch via telefoonnummer (0317) 41 96 60 of via de button onderaan deze pagina.
TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

  • De buxusmot in Nederland
  • Dierplagen in Nederlandse woningen - intenties van bewoners ten opzichte van bestrijding
  • Hommels
© 2015 - 2018 KAD. Alle rechten voorbehouden