KAD
NL

Determinatie

Wanneer u overlast ervaart van plaagdieren of schimmels is de eerste stap naar een goede oplossing het uit laten voeren van een determinatie.

Op naam brengen van organismen

Determineren is het op naam brengen van organismen. Er zijn veel verschillende soorten die voor overlast kunnen zorgen. Om een goede oplossing te vinden voor de overlast die wordt ervaren, is het van belang om te weten met wat voor dieren of schimmel u te maken heeft. Door na te gaan hoe het betreffende dier leeft, kan worden bedacht hoe de levenscyclus kan worden doorbroken. Wilt u weten met welke plaagdieren of houtaantastende schimmels u te maken heeft? Dan bent u bij het KAD aan het juiste adres. U krijgt niet alleen te horen om welke diersoort of schimmel het gaat, maar u krijgt ook informatie over de leefwijze en uiteraard een advies om tot een goede oplossing van uw probleem te komen.

Iedereen, zowel particulieren als plaagdierbestrijdingsbedrijven, industrie, gemeenten en dergelijken, kan gebruik maken van de mogelijkheid om plaagdieren en/of hun uitwerpselen en schimmels voor onderzoek aan te bieden.

Determinatie van foto's

In sommige gevallen is biologisch materiaal niet meer beschikbaar of zijn alleen foto’s voorhanden. Ook deze foto’s kunnen we bekijken en de aanwezige dieren of sporen determineren.
De kosten voor een fotodeterminatie bedragen € 47,80 incl. BTW (indien niet opgenomen in een overeenkomst).

Determinatie van biologisch materiaal

Aan de hand van biologisch materiaal kunnen we bepalen waar u mee te maken heeft. Hiervoor kunt u naast volwassen insecten ook larven, poppen en uitwerpselen (bijvoorbeeld muizenkeutels en boormeel) toesturen. Ook verontreinigd voedsel met eitjes of larven en aangetast houtwerk kunt u voor onderzoek aanbieden. Wanneer u materiaal ter determinatie instuurt vragen wij u een ingevuld determinatieformulier bij te voegen.
De kosten voor een determinatie bedragen € 47,80 incl. BTW (indien niet opgenomen in een overeenkomst).
© 2015 - 2017 KAD. Alle rechten voorbehouden