KAD
NL

Soortenregister

Op internet is een overvloed aan informatie te vinden over ongedierte of plaagdieren. Maar is de informatie die u leest wel actueel en correct?

Het Nederlands Soortenregister van Naturalis Biodiversity Center geeft een actueel en volledig overzicht van de in Nederland voorkomende diersoorten. Hier vindt u per diersoort informatie over de verspreiding en de levenswijze.
LINK NAAR HET NEDERLANDS SOORTENREGISTER


BEDWANTSEN INFORMATIEBLAD
De laatste jaren wordt er vaker melding gemaakt van overlast door bedwantsen en op internet is erg veel informatie te vinden. Helaas is deze niet altijd juist of volledig. Het KAD heeft een informatieblad over bedwantsen opgesteld dat u hier kunt downloaden.

TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

  • Dazen en horzels - beide lastig, maar wel anders!
  • Biodiversiteit en duurzaam plaagdierbeheer
  • Communicatie in de praktijk
© 2015 - 2017 KAD. Alle rechten voorbehouden