KAD
NL

VIP-Keurmerk

Duurzame aanpak met oog voor preventie staat steeds meer centraal bij plaagdierproblematiek. Voorkomen is immers beter dan genezen. Het KAD heeft om deze reden het VIP-Keurmerk ontwikkeld.

Het VIP-Keurmerk is een door het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen ontwikkelde kwaliteitsnorm voor de uitvoering van plaagdierbeheersing. De norm is erop gericht dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in lijn met de principes van Integrated Pest Management (IPM).

Bedrijven in het bezit van het VIP-Keurmerk hanteren als uitgangspunt preventie van plaagdieren. Bestrijding wordt alleen uitgevoerd wanneer preventie of alternatieve maatregelen niet het gewenste resultaat opleveren.

Daarnaast heeft het KAD voor gemeenten die uiting willen geven aan duurzame invulling van het plaagdierbeleid en daarnaast hieraan een kwaliteitsgarantie willen koppelen het KAD-Keurmerk Duurzaam plaagdierbeheer voor gemeenten in het leven geroepen.

Meer informatie over het VIP-Keurmerk voor bedrijven
Meer informatie over het KAD-Keurmerk Duurzaam plaagdierbeheer voor gemeenten
TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

  • De buxusmot in Nederland
  • Dierplagen in Nederlandse woningen - intenties van bewoners ten opzichte van bestrijding
  • Hommels
© 2015 - 2018 KAD. Alle rechten voorbehouden