KAD
NL

VIP-Keurmerk

Het KAD heeft met de ontwikkeling van het VIP-Keurmerk een norm ontwikkeld waarin duurzame plaagdierbeheersing centraal staat. Steeds meer bedrijven en particulieren kiezen voor deze duurzame aanpak en vragen om het VIP-Keurmerk.

Het VIP-Keurmerk is een door het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen ontwikkelde kwaliteitsnorm voor de uitvoering van plaagdierbeheersing. De norm is erop gericht dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in lijn met de principes van Integrated Pest Management (IPM).
Bedrijven in het bezit van het VIP-Keurmerk hanteren als uitgangspunt preventie van plaagdieren. Bestrijding wordt alleen uitgevoerd wanneer preventie of alternatieve maatregelen niet het gewenste resultaat opleveren.

Durft u voor de hoogste kwaliteitsnorm te kiezen?

Steeds meer particulieren en bedrijven kiezen voor bedrijven die werken volgens de norm van het VIP-Keurmerk.
Een actueel overzicht van alle bedrijven die u voor zijn gegaan met het VIP-Keurmerk vindt u via ons bedrijvenregister.

Het KAD is normbeheerder van de VIP-norm. De certificering wordt uitgevoerd door de onafhankelijke certificerende instantie Vinçotte ISACert.

Wanneer u vragen heeft over het VIP-Keurmerk of geheel vrijblijvend een afspraak wilt maken met een van onze adviseurs om de mogelijkheden voor certificering van uw bedrijf te bespreken kunt u contact opnemen met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. Dit kan telefonisch via telefoonnummer (0317) 41 96 60 of via de button onderaan deze pagina.
TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

  • De buxusmot in Nederland
  • Dierplagen in Nederlandse woningen - intenties van bewoners ten opzichte van bestrijding
  • Hommels
© 2015 - 2018 KAD. Alle rechten voorbehouden