KAD
NL

Steenmarter

De steenmarter heeft zijn naam te danken aan zijn oorspronkelijke manier van leven: in eenzaam gelegen stallen, schuren of oude huizen. Door de steeds groter wordende boerderijen en het verdwijnen van bijvoorbeeld landerijen vestigt de steenmarter zich steeds vaker, evenals andere dieren, in stad en dorp. Een echte cultuurvolger dus.


Vanuit het oosten verovert de steenmarter een steeds groter gebied in ons land waardoor meldingen door overlast toenemen. En omdat steenmarters een beschermde status in de Flora- en faunawet genieten mogen ze niet zonder meer bestreden of verjaagd worden. In opdracht van het voormalige ministerie van LNV heeft KAD-Opleidingen de cursus Steenmarter ontwikkeld zodat u leert wat u binnen het wettelijk kader (zowel zonder als met ontheffing) kunt ondernemen tegen steenmarters en hoe u overlast door steenmarters kunt voorkomen.

Inhoud van de cursus

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • wet- en regelgeving,
  • procedure betreffende de aanvraag van een ontheffing,
  • biologie van (steen)marters,
  • steenmarteroverlast en behandeling van klachten,
  • wering.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de cursus

Één lesdag (09:00 – 16:00 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt aan het begin van de lesdag uitgereikt.

EVM-toets

De toets zal circa één week na de lesdag worden afgenomen door een medewerker van Stichting EVM. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt u een EVM-certificaat waarmee u in aanmerking komt voor de aanvraag van een vrijstelling op de Flora- en faunawet op grond van artikel 68.
Er zijn geen dagdelen ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen aan deze cursus verbonden.

Kosten van de cursus

€ 290,00 per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, frisdrank, lunch, EVM-toets en certificaat.

Meer informatie over de cursus Steenmarter?

Wanneer u vragen heeft over de cursus “Steenmarter” beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via de button onderaan deze pagina.

Cursusdata
Deze cursus wordt gepland bij voldoende interesse.
Wij verzoeken u om contact op te nemen met KAD-Opleidingen wanneer u interesse heeft in het volgen van deze opleiding.
TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

  • Dazen en horzels - beide lastig, maar wel anders!
  • Biodiversiteit en duurzaam plaagdierbeheer
  • Communicatie in de praktijk
© 2015 - 2017 KAD. Alle rechten voorbehouden