KAD
NL

Steenmarter

De steenmarter heeft zijn naam te danken aan zijn oorspronkelijke manier van leven: in eenzaam gelegen stallen, schuren of oude huizen. Door de steeds groter wordende boerderijen en het verdwijnen van bijvoorbeeld landerijen vestigt de steenmarter zich steeds vaker, evenals andere dieren, in stad en dorp. Een echte cultuurvolger dus.


Vanuit het oosten verovert de steenmarter een steeds groter gebied in ons land waardoor meldingen door overlast toenemen. En omdat steenmarters een beschermde status genieten in de Wet natuurbescherming, mogen ze niet opzettelijk gedood of gevangen worden en mogen hun voortplantingsplaatsen of rustplaatsen niet opzettelijk beschadigd of vernield worden. In opdracht van het voormalige ministerie van LNV heeft KAD-Opleidingen de cursus Steenmarter ontwikkeld zodat u leert wat u binnen het wettelijk kader (zowel zonder als met ontheffing) kunt ondernemen tegen steenmarters en hoe u overlast door steenmarters kunt voorkomen.

Inhoud van de cursus

Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Wet- en regelgeving
  • Biologie van (steen)marters
  • Steenmarteroverlast en behandeling van klachten
  • Wering

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de cursus

Één lesdag (09:00 – 16:00 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt aan het begin van de lesdag uitgereikt.

EVM-toets

De toets zal circa één week na de lesdag worden afgenomen door een medewerker van Stichting EVM. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt u een EVM-certificaat waarmee u in een aantal provincies in aanmerking kunt komen voor het mogen vangen en verplaatsen van steenmarters.
Er zijn geen dagdelen ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen aan deze cursus verbonden.

Kosten van de cursus

€ 290,00 per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, frisdrank, lunch, EVM-toets en certificaat.

Meer informatie over de cursus Steenmarter?

Wanneer u vragen heeft over de cursus Steenmarter beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via de button onderaan deze pagina.

Cursusdata
Deze cursus wordt gepland bij voldoende interesse.
Wij verzoeken u om contact op te nemen met KAD-Opleidingen wanneer u interesse heeft in het volgen van deze opleiding.
TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

  • De bever - waterbouwkundig ingenieur
  • De toekomst van duurzaam plaagdierbeheer - stadsnatuurbeheer in Amsterdam en Rotterdam
  • Consumentenvoorlichting over biociden
© 2015 - 2018 KAD. Alle rechten voorbehouden