KAD
NL

Bestrijdingstechnicus

Het is in Nederland wettelijk verplicht dat iedereen die zich professioneel bezighoudt met de bestrijding van plaagdieren met behulp van biociden, in het bezit moet zijn van het bewijs van vakbekwaamheid “beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

Tijdens onze praktijkgerichte opleiding “Bestrijdingstechnicus” leert u om vakbekwaam om te gaan met de preventie en bestrijding van dierplagen. Gedurende de opleiding wordt u geleerd om zelfstandig een oplossing te bieden aan de meest voorkomende plaagdierproblemen, waarbij veel aandacht wordt besteed aan de preventie van deze plaagdieren en de advisering hierin. Tijdens de praktijklesdagen wordt u geleerd om vakkundig onderzoek te doen naar het voorkomen van plaagdieren en het geven van adviezen betreffende wering. U leert, om voor die gevallen waar preventieve maatregelen niet voldoende resultaat bieden, een goede bestrijding uit te voeren waarbij u de kennis wordt aangereikt over de mogelijke bestrijdingsmethoden en het (veilig) omgaan met bestrijdingsmiddelen (biociden) en apparatuur.

Na afloop van de opleiding wordt door Stichting EVM een theorie-examen en een praktijkexamen afgenomen. Het met goed gevolg afleggen van beide examens leidt tot ontvangst van het bewijs van vakbekwaamheid Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen. Dit bewijs van vakbekwaamheid heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Om na deze periode het bewijs van vakbekwaamheid te kunnen verlengen, dient u na- en bijscholingen (in totaal acht dagdelen) te volgen.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit elf lesdagen: negen theorielesdagen en twee praktijklesdagen.

Tijdens de negen theorielesdagen komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • biologie,
 • determinatie,
 • Integrated Pest Management (IPM),
 • persoonlijke beschermingsmiddelen,
 • bestrijding,
 • bouwkundige, hygiënische en bedrijfsmatige wering,
 • wetskennis,
 • verslaglegging en communicatie,
 • biociden en alternatieve bestrijdingsmethoden,
 • basis HACCP.

Tijdens de twee praktijklesdagen worden de cursisten in twee groepen verdeeld om een maximale kennisoverdracht te kunnen garanderen. Onder leiding van deskundige en ervaren docenten worden in groepen van maximaal vijf personen de volgende onderwerpen behandeld:
 • het uitvoeren van een onderzoek naar de aanwezigheid van plaagdieren en hoe deze te herkennen,
 • het uitvoeren van onderzoek naar de benodigde bouwkundige, hygiënische en bedrijfsmatige aanpassingen om tot een goede bestrijding en/of preventie van plaagdieren te komen,
 • het uitvoeren van een bestrijding van de aangetroffen plaagdieren (mechanisch, fysisch en chemisch),
 • het bespreken van het aangetroffen probleem met de opdrachtgever,
 • verslaglegging van hetgeen is aangetroffen.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de opleiding

Negen theorielessen en twee praktijklessen (09.00 - 16.00 uur).
Voor cursisten die weinig -of geen- praktijkervaring hebben is het mogelijk om extra praktijklesdagen te volgen. Informeer bij KAD-Opleidingen naar de mogelijkheden.

Lesmateriaal

Het lesboek wordt circa twee weken voor aanvang van de opleiding per post thuisgestuurd.
Op de eerste lesdag ontvangt u het KAD-Handboek, vragenlijsten, een loepje, een kladblok en een pen. Tijdens de derde lesdag wordt aandacht besteed aan persoonlijke beschermingsmiddelen. U heeft deze beschermingsmiddelen nodig voor het uitvoeren van een bestrijding en het praktijkexamen. Op de eerste lesdag heeft u de mogelijkheid om een ‘starterskit’ met deze benodigde materialen tegen een gereduceerd tarief te bestellen.

Examen

Stichting EVM zal na afloop van de opleiding afzonderlijk een theorie- en praktijkexamen afnemen.

Kosten van de opleiding

€ 2.595,00 (KAD-ledentarief € 2.430,00) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de opleiding zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, frisdrank, lunch, éénmalig theorie- en praktijkexamen, certificaten en het bewijs van vakbekwaamheid Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen.

Gebruik van biociden met een gevarensymbool

Biociden voorzien van een gevarensymbool mogen alleen worden gebruikt door personen van 18 jaar en ouder.
Onder gebruik verstaat men alle handelingen die verband houden met het gereed maken van een middel voor de toepassing zoals het uitwegen, het uitmeten en het mengen en de toepassing zelf. Dit geldt ook voor het verwijderen en vernietigen van gebruikte verpakkingen van biociden en resten van biociden.

Meer informatie over de opleiding Bestrijdingstechnicus?

Wanneer u vragen heeft over de opleiding “Bestrijdingstechnicus” beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via de button onderaan deze pagina.

Cursusdata
 • 25 september 2018 - BT06-2018. Overige theorielesdagen op 4, 11, 18 en 25 oktober 1, 15 en 29 november, 6 december 2018. Praktijklesdagen op 8 of 9 november en op 22 of 23 november 2018.
 • 23 oktober 2018 - BT07-2018. Overige theorielesdagen op 30 oktober, 6, 13, 20 en 27 november, 11 december 2018, 8 en 15 januari 2019. Praktijklesdagen op 4 of 5 december en op 17 of 18 december 2018.
TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

 • De bever - waterbouwkundig ingenieur
 • De toekomst van duurzaam plaagdierbeheer - stadsnatuurbeheer in Amsterdam en Rotterdam
 • Consumentenvoorlichting over biociden
© 2015 - 2018 KAD. Alle rechten voorbehouden