KAD
NL

Over KAD

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) is het landelijke kenniscentrum voor informatie, advies, opleidingen en onderzoek op het gebied van de preventie en bestrijding van plaagdieren. Het KAD voert zelf geen bestrijding uit, maar kijkt geheel objectief naar uw plaagdierproblemen. Juist door deze onafhankelijkheid, krijgt u een advies waarbij preventie van plaagdieren centraal staat.

Van 'Ratten- en muizenbestrijding' naar Kennis- en Adviescentrum Dierplagen

In 1942 is door het toenmalige Ministerie van Landbouw het landelijke centrum voor de coördinatie van de bestrijding van ratten en muizen in het leven geroepen. Dit centrum is uitgegroeid tot een kennis- en adviescentrum dat adviseerde bij problemen met overlast veroorzakende dieren. In de jaren ’60 is dit centrum ondergebracht bij het Ministerie van VROM als Afdeling Bestrijding van Dierplagen (BD) met behoud van de adviestaak en belast met het toezicht op de Bestrijdingsmiddelenwet. Op 26 juni 1998 heeft dit Ministerie besloten deze afdeling te privatiseren en is het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) opgericht.

Doelstelling van het KAD

Het KAD streeft ernaar om door middel van het overbrengen van kennis bewustwording te creëren met betrekking tot de oorzaak van de aanwezigheid van plaagdieren om op die wijze meer aandacht te ontwikkelen voor de preventie van plaagdieren. Voor veel gemeenten verzorgen wij de publieksvoorlichting om burgers uit deze gemeenten in de gelegenheid te stellen advies bij het KAD in te winnen. Het KAD stimuleert preventieve maatregelen en draagt alternatieven aan voor de wering en bestrijding van dierplagen, maar niet zonder oog voor wat praktisch en technisch haalbaar is. Het maatschappelijk belang van een goede en objectieve voorlichting over plaagdieren is bijzonder groot. Het voorkomen van overlast veroorzaakt door plaagdieren staat daarbij voorop.

Het KAD is volkomen onafhankelijk

Niet iedereen heeft dezelfde belangen bij een goede voorlichting over plaagdieren. Het milieu en de commercie staan soms haaks op elkaar. Juist om die reden opereert het KAD volkomen onafhankelijk zonder financiële banden met het bedrijfsleven, brancheorganisaties en de industrie. Adviezen worden gegeven op grond van de actuele kennis en kunde en de situatie ter plekke met slechts één oogmerk: namelijk het voorkomen van overlast door plaagdieren. Daarom zult u van ons nooit een bestrijdingsadvies krijgen dat los staat van preventieve maatregelen voor de toekomst.
Het KAD informeert, onderzoekt en wijst de weg. Waar nodig zal gewezen worden op de wet- en regelgeving en op eventuele risico`s.

Meer advies over plaagdieren? Het KAD helpt u verder!

Bent u op zoek naar informatie om overlast van plaagdieren te beëindigen of om dit voor de toekomst te voorkomen, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen via telefoonnummer (0317) 419 660 of via onderstaande link.

TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

  • De bever - waterbouwkundig ingenieur
  • De toekomst van duurzaam plaagdierbeheer - stadsnatuurbeheer in Amsterdam en Rotterdam
  • Consumentenvoorlichting over biociden
© 2015 - 2018 KAD. Alle rechten voorbehouden