KAD
NL

Links

Stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierpreventie (EVM)
Het EVM is de Nederlandse instantie die verantwoordelijk is voor het (hernieuwd) uitgeven van het 'bewijs van vakbekwaamheid' aan bestrijdingstechnici die voldoen aan de Nederlandse wetgeving, opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken. Het EVM is tevens de auditerende instantie voor het uitvoeren van audits ten behoeve van het KAD-Keurmerk.

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)
Het Ctgb beoordeelt aan de hand van nationale- en internationale wet- en regelgeving of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig voor mens, dier en milieu zijn. Daarnaast beoordeelt het Ctgb ook of de middelen werkzaam zijn. Op grond van deze beoordeling besluit het college of het middel in Nederland toegelaten wordt.

Pla..n
Brancheorganisatie Platform Plaagdierbeheersing Nederland (kortweg Pla..n) staat voor een bedrijfssector, die professioneel actief is op het gebied van ongediertebestrijding/plaagdierbeheersing, inclusief houtverduurzamen, gericht op eigen verantwoordelijkheid met ondersteuning vanuit de brancheorganisatie.

Nederlandse Vereniging Plaagdiermanagementbedrijven (NVPB)
De NVPB is een branchevereniging van en voor Plaagdiermanagement Bedrijven in Nederland. De vereniging streeft naar een verhoging van de kwaliteit en verdere professionalisering van de gehele branche.

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA)
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is het onderdeel van de rijksoverheid en heeft als kerntaak het toezicht houden bij bedrijven en instellingen op de naleving van wetten en voorschriften.

TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

  • De bever - waterbouwkundig ingenieur
  • De toekomst van duurzaam plaagdierbeheer - stadsnatuurbeheer in Amsterdam en Rotterdam
  • Consumentenvoorlichting over biociden
© 2015 - 2018 KAD. Alle rechten voorbehouden