KAD
NL

De missie en visie van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen

Het KAD is het landelijke kenniscentrum op het gebied van dierplaagbeheersing en milieubescherming. Het stelt kennis over beleid, biologie, dierwelzijn, preventie en bestrijding van ongewenste organismen ter beschikking van overheden en branches. Het KAD ondersteunt opdrachtgevers en beoordeelt de noodzaak en kwaliteit van plaagdierbeheersplannen. Het KAD geeft voorlichting aan burgers en beschikt over een professioneel opleidingscentrum.

De maatschappelijke betekenis van het KAD
Kennisontwikkeling en het delen van kennis op het brede terrein van dierplaagbeheersing is de bestaansgrond van het KAD. Sinds 1998 is het KAD de voortzetting van de Afdeling Bestrijding van Dierplagen (BD), destijds onderdeel van de Inspectie Milieuhygiëne binnen het ministerie van VROM en het Staatstoezicht op de Volksgezondheid binnen het ministerie van VWS. Als onafhankelijke stichting oefent het KAD geen handhavingstaken meer uit. Wel beschikt het over een integraal keurmerk (Verantwoord Integraal Plaagdierbeheer) dat ten dienste staat van gemeentelijke overheden en bedrijven. Een aantal maatschappelijke beleidsterreinen komen binnen het werkveld van het KAD samen: natuur, milieu, volksgezondheid, voedselveiligheid, volkshuisvesting en dierwelzijn.

Duurzaam plaagdierbeheer
Belangen van mensen en dieren zijn niet zelden tegenstrijdig. Onze stedelijke en agrarische leefomgeving beperkt de overlevingsmogelijkheden van dieren die onze bescherming verdienen. De menselijke leefomgeving biedt tegelijkertijd ook extra kansen aan dieren die daar dankbaar gebruik van maken. Wanneer deze dieren onze belangen schaden spreken we van plaagdieren of van ongedierte. De toepassing van biociden is een economische manier om de schade of de overlast die plaagdieren veroorzaken het hoofd te bieden. Doorvergiftiging is daarbij een groot probleem. Integrated Pest Management (IPM) is een duurzame strategie waarbij preventie voorop staat. Dieren die niet worden geboren hoeven ook niet te worden gedood. Het KAD is een instituut waar kennis op het gebied van schadelijke organismen samenkomt vanuit de wetenschap en de alledaagse praktijk. Het KAD is het landelijke kenniscentrum op het gebied van duurzaam plaagdierbeheer.

De rol van het KAD
Het KAD stelt haar expertise op het gebied van plaagdieren, preventie van biociden en dierwelzijn ter beschikking van overheden, zorginstellingen, bedrijven en branches. Het KAD beoordeelt de noodzaak en de kwaliteit van plaagdierbeheersplannen op basis van integraal plaagdiermanagement (IPM). Het KAD geeft voorlichting aan burgers en leidt praktijkmensen op.

Samenwerking met partners in het veld
Het KAD kan beschikken over een staf en een corps van docenten dat werkzaam is in onderzoek, praktijk en bij de overheid. Precies die combinatie maakt het KAD uniek als ontmoetingspunt, opleidingsinstituut en adviescentrum. Het KAD onderhoudt samenwerkingsverbanden met kennisinstituten zoals de Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), GGD Nederland, de Zoogdiervereniging en met tal van ministeries.

TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

  • De bever - waterbouwkundig ingenieur
  • De toekomst van duurzaam plaagdierbeheer - stadsnatuurbeheer in Amsterdam en Rotterdam
  • Consumentenvoorlichting over biociden
© 2015 - 2018 KAD. Alle rechten voorbehouden