KAD
NL

Samenwerking

Door de nauwe banden met vakorganisaties, brancheverenigingen, academici en beroeps- en praktijkdeskundigen beschikt het KAD over een actuele kennispool op het gebied van plaagdierbeheersing, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, wetgeving en certificering.

Overheden, universiteiten en brancheverenigingen dragen bij aan de kennis en kunde van het KAD.

Het KAD inventariseert actuele dierplaagproblematiek door samenwerking met specialisten van onder andere de Wageningen UR, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). Ook is er intensief contact met het ministerie van Economische Zaken.

Daarnaast onderhoudt het KAD nauwe banden met Stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierpreventie (EVM). Het EVM is de Nederlandse instantie die verantwoordelijk is voor het uitgeven van het 'bewijs van vakbekwaamheid' aan bestrijdingstechnici die voldoen aan de Nederlandse wetgeving, opgesteld door het Ministerie van EZ.

Het KAD werkt ook samen met vertegenwoordigers van diverse brancheverenigingen, in het bijzonder de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD), de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagementbedrijven (NVPB) en het Platform Plaagdierbeheersing Nederland (PLA..N). Ook brancheorganisaties van dierplaaggevoelige bedrijfstakken zoals de horeca, transport en logistiek, de voedingsmiddelenindustrie en de zorgsector dragen met actuele informatie uit het veld bij aan de KAD kennispool over dierplaagbeheersing in Nederland.

TIJDSCHRIFT Dierplagen INFORMATIE

In de laatste editie leest u onder meer over:

  • De bever - waterbouwkundig ingenieur
  • De toekomst van duurzaam plaagdierbeheer - stadsnatuurbeheer in Amsterdam en Rotterdam
  • Consumentenvoorlichting over biociden
© 2015 - 2018 KAD. Alle rechten voorbehouden