Bruine rat

100% digitaal: Ethiek en dierplaagbeheersing

De maatschappij kijkt steeds kritischer naar de wijze waarop plaagdierbeheersing wordt toegepast. Natuurlijk wil men, wanneer er een probleem de kop op steekt, zo snel mogelijk verlost worden van plaagdieren, maar steeds vaker stelt men de eis dat dit op een zo diervriendelijk mogelijke manier moet gebeuren.

Niet alleen particulieren hebben tegenwoordig meer oog voor dierenwelzijn. Ook voor steeds meer bedrijven wordt dit vanuit het ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ steeds belangrijker. Maar, werkt een diervriendelijke bestrijding wel in de praktijk? Wat zijn bijvoorbeeld de verschillen met de gangbare methoden? En hoe ga je als plaagdierbeheerser om met de vraag naar diervriendelijke bestrijding? Op dit soort vragen wordt in dit nascholingsprogramma antwoord gegeven.

Inhoud nascholing

De inhoud van de digitale nascholing Ethiek en dierplaagbeheersing komt overeen met die van de fysieke nascholing B2.

Enkele onderwerpen die tijdens deze boeiende nascholing aan bod komen:

Tijdens de nascholing is ook de ruimte om met collega’s te praten over hun ervaringen.

Vereisten om de digitale nascholing te volgen

De digitale nascholing vindt plaats via Microsoft Teams, hiervoor heeft u geen account of desktopversie nodig. Tijdens de digitale lessen vindt veel interactie tussen docent en cursisten plaats. Hiervoor is een computer met webcam en microfoon en een stabiele internetverbinding noodzakelijk.

Vereisten:

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt u vooraf als PDF per e-mail toegestuurd. Het is handig om dit materiaal uitgeprint bij de hand te hebben.

Duur van de nascholing

De les duurt van 9.30 uur tot ca. 15.30 uur.

Aansluitend op de lesdag zal een medewerker van Stichting EVM via digitale weg een toets afnemen. U ontvangt hiervoor vooraf een e-mail met informatie vanuit het EVM.

Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een EVM-certificaat dat goed is voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

Kosten van de nascholing

€ 297,50 (KAD-ledentarief € 272,50) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, EVM-toets en -certificaat.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag “Ethiek en dierplaagbeheersing” beantwoorden we deze graag. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0317 41 26 72 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke nascholing het gaat).

Cursusdata