KBA-GB

Docenttraining KBA-GB

De regelgeving voor het gebruik van rodenticiden buiten gebouwen is veranderd. Agrariërs dienen, evenals plaagdierbeheersers, een opleiding te hebben gevolgd: de KBA-GB. De tweedaagse Docenttraining KBA-GB heeft tot doel docenten vakdidactisch en vakinhoudelijk te bekwamen voor het geven van trainingen over geïntegreerd knaagdierbeheer aan agrariërs. Deelnemers aan deze docenttraining verzorgen trainingen voor knaagdierbeheersers of willen dit gaan doen. De wetgeving schrijft voor dat bevoegde docenten (werkzaam bij een AOC) en praktijkdeskundigen (werkzaam als plaagdierbeheerser) samen cursussen knaagdierbeheersing geven. Beide groepen zijn doelgroep voor deze docenttraining.

Het KAD heeft deze opleiding samen met Aeres Hogeschool ontwikkeld in opdracht van de AOC Raad.

Instroomeis voor deelname:

 • Bevoegde docenten die werkzaam zijn op een AOC, of
 • Praktijkdeskundigen die minimaal 3 jaar werkzaam zijn als gediplomeerd plaagdierbeheerser.

Inhoud van de training

De training bestaat uit twee lesdagen vakdidactiek en vakinhoud. De inhoudelijke expert en een vakdidacticus van respectievelijk het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) en Aeres Hogeschool verzorgen samen de tweelesdagen. De expert geeft de les over de vaktechnische inhoud; de didacticus bespreekt met de groep de ingezette werkvormen en reflecteert met de groep op de leereffectiviteit en het leerproces, en verbindt deze aan de theorie.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Leerdoelen vakinhoud:

 • Weten wat knaagdierbeheersing inhoudt;
 • Weten binnen welke wettelijke en maatschappelijke kaders knaagdierbeheersing uitgevoerd kan worden;
 • Weten waarom ontwikkelingen met betrekking tot knaagdierbeheersing hebben plaatsgevonden en hoe hiermee om te gaan.

Leerdoelen didactiek:

 • Instructie geven;
 • Theorie aanbieden;
 • Presentatietechnieken;
 • Didactische werkvormen;
 • Procesbegeleiding veranderprocessen;
 • De keuze van didactiek tijdens de cursus sluit aan bij de leerbehoeften en leermogelijkheden van de deelnemersgroep.

Locatie

Aeres Hogeschool in Wageningen. De tweede lesdag zal plaatsvinden op een boerderij nabij Wageningen.

Duur van de training

Twee lesdagen (van 9.15-16.30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal bestaat uit het cursusboek “Geïntegreerde knaagdierbeheersing op agrarische bedrijven”, digitale readers en een digitale presentatie voor docenten. Het lesmateriaal wordt tijdens de eerste lesdag uitgereikt.

Examen

De deelnemer wordt door een van de docenten tijdens een door hem/haar gekozen lesmoment in de praktijk beoordeeld. De feedback over deze lesbeoordeling wordt door de docent verstuurd naar Bureau Erkenningen. Bureau Erkenningen bepaalt of de deelnemer geregistreerd wordt als docent KBA-GB.

Kosten van de training

De kosten van de training vindt u op de website van Aeres Hogeschool.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over de Docenttraining KBA-GB beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact opnemen met het KAD via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via het contactformulier, of met Aeres Hogeschool Wageningen.

Cursusdata

Deze training is gepland op 16 en 30 januari 2019. Aanmelden voor deze training kan via de website van Aeres Hogeschool.