Wet natuurbescherming

Plaagdieren en de Wet natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Voor plaagdierbeheersers en faunabeheerders is het van belang om te weten wat deze wet betekent voor hun werkzaamheden. De cursus is er op gericht om u meer inzicht te geven in de samenstelling, werking en toepassing van de nieuwe wet. Helaas is een theoretische benadering van deze materie niet te voorkomen, maar er is voldoende ruimte om eigen praktijksituaties voor te leggen en gezamenlijk te bespreken.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die met plaagdierbeheersing of faunabeheer te maken heeft en die wil weten wat deze nieuwe wet- en regelgeving voorschrijft.

Inhoud van de cursus

De basis van deze cursus ligt in het onderdeel soortenbescherming van de Wet. Tijdens de cursus worden naast de Wet natuurbescherming ook de delen in het Besluit en de Regeling natuurbescherming besproken die van belang zijn voor plaagdierbeheersers en faunabeheerders. Cursisten leren hoe de wet is opgebouwd, welke dieren wel en niet beschermd zijn door de Wet, hoe men ontheffingen regelt, welke vrijstellingen er bestaan, welke vangmiddelen zijn toegestaan, etc.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen. Wij kunnen deze cursus ook op locatie aanbieden. Informeer naar de mogelijkheden.

Duur van de cursus

Eén lesdag (09:00 – 16:00 uur).

EVM-toets

Na afloop van de cursus ontvangt de cursist een EVM-certificaat dat goed is voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt aan het begin van de lesdag uitgereikt.

Kosten van de cursus

€ 310,00 (KAD-ledentarief € 285,00) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, frisdrank, lunch en EVM-certificaat.

Wanneer u vragen heeft over de cursus Plaagdieren en de Wet natuurbescherming dan beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of het contactformulier.

Cursusdata

  • 10 december 2021