VCA-VOL

VCA-VOL voor leidinggevenden

Hoewel VCA niet bij wet verplicht is gaan steeds meer opdrachtgevers eisen dat opdrachtnemers VCA-gecertificeerd zijn. De VCA-VOL opleiding leert operationeel leidinggevenden hoe zij werkzaamheden veilig uit kunnen voeren. Daarnaast leren ze rekening te houden met het milieu en de gezondheid van zichzelf en de medewerkers waaraan leiding gegeven wordt.

Speciaal voor de gediplomeerde plaagdierbeheerser heeft het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen , in samenwerking met HEFGRA opleidingen, een combinatieopleiding opgezet waarbij aan de reguliere VCA-VOL-opleiding een zelfstudie module “Specifieke arbeidsveiligheid bij dierplaagbeheersing” is toegevoegd. Wanneer u het VCA-examen behaald én daarnaast de EVM-nascholingstoets met goed gevolg aflegt ontvangt u het VCA-diploma met daarnaast een EVM-certificaat dat goed is voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

Inhoud van de opleiding

Tijdens deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • ARBO-wetgeving;
 • risico’s en preventie;
 • veilig werken met gevaarlijke stoffen;
 • veilig werken met gereedschappen;
 • brand- en explosiegevaar;
 • persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
 • veilig hijsen en tillen;
 • veilig werken op hoogte;
 • voorkomen van vallen, struikelen en verstappen;
 • ergonomie;
 • ongevaltheorie;
 • bedrijfsnoodplan;
 • gevarenbronnen;
 • toxicologie.

Locatie

Diverse locaties in Nederland (zie cursusdata). Wij kunnen deze opleiding ook op locatie aanbieden. Informeer naar de mogelijkheden.

Duur van de opleiding

Twee lesdagen.

Lesmateriaal

Het lesboek en de module “Specifieke arbeidsveiligheid bij dierplaagbeheersing” worden circa twee weken voor aanvang van de opleiding per post thuisgestuurd.

VCA-examen en EVM-toets

Aansluitend op de tweede lesdag zal een erkend extern exameninstituut het VCA-examen afnemen. Daarnaast wordt de module Specifieke arbeidsveiligheid bij dierplaagbeheersing getoetst. Wanneer het examen én de toets met goed gevolg worden afgelegd ontvangt de cursist het VCA-diploma met bijbehorende pas én een EVM-certificaat dat goed is voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

Kosten van de opleiding

€ 378,00 per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de opleiding zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, frisdrank, lunch, eenmalige examenkosten, VCA-diploma en -pas, én EVM-certificaat.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over de opleiding “VCA-VOL” beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of het contactformulier.

Cursusdata

Aanmelden?

U kunt zich hier aanmelden voor deze cursus.