Eikenprocessierups

Q: Eikenprocessierups

De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) komt sinds eind jaren ’80 in ons land voor.  De laatste jaren is deze rups met een enorme opmars bezig en inmiddels komt het dier in grote delen van ons land voor. Daarom is het belangrijk dat beleidsmakers en uitvoerenden kennis hebben over de eikenprocessierups.  Denk bijvoorbeeld aan aspecten zoals de ecologie van het dier en de risico’s voor de volksgezondheid. Ook is het belangrijk om de diverse mogelijkheden van preventie en bestrijding te kennen.

Inhoud van de nascholing

Tijdens deze nascholingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Geschiedenis van de eikenprocessierups in Nederland
  • Ecologie van de eikenprocessierups
  • Natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups
  • Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door de eikenprocessierups
  • Andere rupsen met brandharen
  • Wet- en regelgeving
  • Mogelijke oplossingsrichtingen: preventie en bestrijding

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen. Wij kunnen deze nascholing ook op locatie aanbieden. Informeer naar de mogelijkheden.

Duur van de nascholing

Één lesdag (09:30 – 15:30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt aan het begin van de lesdag uitgereikt.

EVM-toets en -certificaat

Aansluitend op de lesdag zal een medewerker van Stichting EVM een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een EVM-certificaat dat goed is voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen.

Kosten van de nascholing

€ 295,00 (KAD-ledentarief € 270,00) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, frisdrank, lunch, EVM-toets en -certificaat.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag “Eikenprocessierups” beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via het contactformulier.

Cursusdata

  • 1 november 2021
  • 7 december 2021