Doodshoofd

B1: Plaagdierbeheersing en gezondheidsrisico’s

De aanwezigheid van plaagdieren kan tot gezondheidsproblemen leiden. Denk bijvoorbeeld aan ratten die de Ziekte van Weil kunnen verspreiden of muggen die malaria veroorzaken. Een goede reden om het ontstaan van plagen zoveel mogelijk te voorkomen, en als er toch plagen ontstaan, deze te bestrijden. Het bekendste voorbeeld van een dierplaag die tot grote gezondheidsproblemen heeft geleid is waarschijnlijk de builenpest (beter bekend als de zwarte dood) die in de middeleeuwen door ratten werd verspreid. In vijf jaar tijd stierf ruim één derde van de toenmalige wereldbevolking. Minder lang geleden, in het begin van de vorige eeuw, kwam in Nederland nog Malaria voor, veroorzaakt door de malariamug. Maar ook nu treden nog steeds problemen op met plaagdieren die kunnen leiden tot gezondheidsproblemen en/of economische schade.

In deze nascholing wordt u een overzicht geboden van ziekteverwekkers die door verschillende plaagdieren kunnen worden overgedragen op mens en dier. Hierbij zal naast de aandacht voor Nederland ook aandacht worden besteed aan het internationale perspectief. Door het vele transport van goederen lopen we immers de kans dat ook plaagdieren van elders (met bijbehorende ziekten) hier opduiken.

Inhoud van de nascholing

Tijdens deze nascholingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • verschillende ziekteverwekkers;
  • ziekteverwekkers in en op (plaag)dieren
  • invloed van klimaatverandering;
  • import van ziekteverwekkers door transport.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de nascholing

Één lesdag (09:30 – 15:30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt aan het begin van de lesdag uitgereikt.

EVM-toets en certificaat

Aansluitend op de lesdag zal een medewerker van Stichting EVM een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een EVM-certificaat dat goed is voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

Kosten van de nascholing

€ 297,50 (KAD-ledentarief € 272,50) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de nascholing zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, frisdrank, lunch, EVM-examen (à €65,-) en -certificaat.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag “Plaagdierbeheersing en gezondheidsrisico’s” beantwoorden we deze graag. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0317 41 26 72 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke nascholing het gaat).

Cursusdata

  • 14 december 2022