mouse-wildlife-mammal-death-rodent-fauna-rat-whiskers-snout-animals-caught-pest-mousetrap-trap-organism-gerbil-muroidea-degu-muridae-

B2: Ethiek en dierplaagbeheersing

De maatschappij kijkt steeds kritischer naar de wijze waarop plaagdierbeheersing wordt toegepast. Natuurlijk wil men, wanneer er een probleem de kop op steekt, zo snel mogelijk verlost worden van plaagdieren, maar steeds vaker stelt men de eis dat dit op een zo diervriendelijk mogelijke manier moet gebeuren.

Niet alleen particulieren hebben tegenwoordig meer oog voor dierenwelzijn. Ook voor steeds meer bedrijven wordt dit vanuit het ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ steeds belangrijker. Maar, werkt een diervriendelijke bestrijding wel in de praktijk? Wat zijn bijvoorbeeld de verschillen met de gangbare methoden? En hoe ga je als plaagdierbeheerser om met de vraag naar diervriendelijke bestrijding? Op dit soort vragen wordt in dit nascholingsprogramma antwoord gegeven.

Inhoud van de cursus

Enkele onderwerpen die tijdens deze boeiende nascholing aan bod komen:

  • Hoe kijken we tegen dieren aan? Er wordt nader ingegaan op de veranderende kijk op dieren in onze maatschappij. De ontwikkeling van het dierbeeld door de eeuwen heen wordt besproken en er wordt ingegaan op de verschillen in de regio’s (waarom is een rat in India heilig en wordt deze in Vietnam juist gegeten).
  • Wat zijn voorbeelden van diervriendelijke bestrijdingsmethoden, zijn deze wel werkzaam en daadwerkelijk diervriendelijk? Aan de hand van het IPM-concept wordt gekeken naar de huidige dierplaagbeheersing. Zijn diervriendelijke muizenvallen die aan particulieren worden verkocht eigenlijk wel diervriendelijk? Of is het meer het imago dat aan deze val is verbonden?
  • Hoe moeten plaagdierbeheersers omgaan met de vraag naar diervriendelijkere bestrijding? Als dierplaagbeheerser sta je al snel in het middelpunt van de belangstelling. Moet je altijd meegaan? Of kun je soms verantwoorden dat je conventionele middelen moet inzetten om een probleem op te lossen?

Tijdens de nascholing is ook de ruimte om met collega’s te praten over hun ervaringen.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de nascholing

Één lesdag (09:30 – 15:30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt aan het begin van de lesdag uitgereikt.

EVM-toets en -certificaat

Aansluitend op de lesdag zal een medewerker van Stichting EVM een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een EVM-certificaat dat goed is voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen.

Kosten van de nascholing

€ 297,50 (KAD-ledentarief € 272,50) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de nascholing zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, frisdrank, lunch, EVM-examen (à €65,-) en -certificaat.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag “Ethiek en dierplaagbeheersing” beantwoorden we deze graag. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0317 41 26 72 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke nascholing het gaat).

Cursusdata

  • 22 december 2022