IMG3624

HB: Herhaling bestrijdingstechnicus

De nascholing ‘Herhaling Bestrijdingstechnicus’ is specifiek bedoeld voor bestrijdingstechnici die jaren geleden de opleiding ‘Bestrijdingstechnicus’ hebben gevolgd en beschikken over het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

Er is de afgelopen jaren in de branche erg veel veranderd en dat maakt een opfriscursus zeker nuttig. In één dag wordt u bijgepraat over het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, de gebruiksvoorschriften, de veranderingen in wet- en regelgeving, het registreren van bevindingen, en nieuwe ontwikkelingen die voor u als dierplaagbestrijder van essentieel belang zijn. Na het volgen van deze nascholing bent u weer op de hoogte van de laatste stand van zaken binnen onze branche.

Inhoud van de nascholing

Tijdens de lesdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s);
  • Biociden: soorten biociden, toxicologische groepen, werkzame stoffen;
  • Opzoeken van toelatingen en veiligheidsinformatiebladen;
  • Voorschriften en richtlijnen op het etiket van een biocide lezen;
  • Geïntegreerd plaagdierbeheer (IPM);
  • Wet- en regelgeving op het gebied van plaagdierbeheer;
  • Logboekvoering.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen. Wij kunnen deze cursus ook op locatie aanbieden. Informeer naar de mogelijkheden.

Duur van de nascholing

Één lesdag (09:30 – 15:30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt aan het begin van de lesdag uitgereikt.

EMV-toets en -certificaat

Aansluitend op de lesdag zal een medewerker van Stichting EVM een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een EVM-certificaat dat goed is voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

Kosten van de nascholing

€ 297,50 (KAD-ledentarief € 272,50) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de nascholing zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, frisdrank, lunch, EVM-examen (à €65,-) en -certificaat.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag “Herhaling Bestrijdingstechnicus” beantwoorden we deze graag. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0317 41 26 72 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke nascholing het gaat).

Cursusdata

  • Nog niet bekend. Wanneer de exacte datum bekend is zullen wij u op de hoogte brengen.