HIK2

HIK beperkt (binnen)

De nascholing HIK beperkt (“binnen”) is bedoeld voor gediplomeerde plaagdierbeheersers die gestart zijn met hun BT-opleiding vanaf 2016 of een nascholing IPM rattenbeheersing (L2, “Beheersen van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen”) hebben gedaan.

Deze nascholing behandelt de eisen in het Handboek Integrated Pest Management Knaagdierbeheersing (HIK). Bij voldoende resultaat voor de door het EVM afgenomen toets worden 2 dagdelen oftewel 25 punten bijgeschreven en is de plaagdierbeheerser gerechtigd om ook per 1 januari 2023 rodenticiden in te zetten om knaagdieren (ratten en muizen, binnen én buiten) te beheersen. Zonder deze nascholing/persoonlijke certificering is dit verboden, dit zal ook expliciet op de etiketten en de Summary of Product Characteristics (SPC) van rodenticiden worden vermeld.

Om aan deze nieuwe regels te voldoen biedt het KAD conform de vastgestelde overgangsregeling deze fysieke nascholing aan.

Inhoud van de nascholing

  • Wat is het Handboek Integrated Pest Management Knaagdierbeheersing (HIK)?
  • Wat betekenen de nieuwe regels voor jou als plaagdierbeheerser en jouw bedrijf?
  • Hoe communiceer je de nieuwe regels richting de opdrachtgever?
  • Wat is een risico-inventarisatie en hoe moet die worden uitgevoerd?
  • Hoe maak je een Plan van Aanpak?

Aan de hand van een praktijkcasus in de nieuwste lesruimte van het KAD wordt de cursist door de ervaren docent geleerd op welke wijze het HIK kan worden toegepast in de dagelijkse werkzaamheden.

Locatie

Het KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de nascholing

Één lesdag (09.30 – 15.30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt circa twee weken voor aanvang van de opleiding per e-mail toegestuurd. Wij verzoeken u zowel het lesmateriaal als het Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK) voor aanvang van de nascholingsdag goed te bestuderen.

EVM-examen en -certificaat

Aansluitend op de lesdag zal een medewerker van Stichting EVM een examen afnemen. Wanneer dit met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een EVM-certificaat dat goed is voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”. Daarnaast is dit certificaat geldig om, als de kandidaat eerder heeft deelgenomen aan een nascholing IPM rattenbeheersing buiten (als omschreven in het protocol “Beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen”), ook vanaf 2023 rodenticiden toe te passen tegen ratten en muizen, zowel binnen als buiten.

Kosten van de nascholing

€ 295,00 (KAD-ledentarief € 270,00) per persoon, excl. 21% BTW.

De kosten van de nascholing zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, frisdrank, lunch, EVM-examen en -certificaat.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag “HIK beperkt (binnen)” beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via het contactformulier.

Cursusdata

  • De nascholing start per januari 2022 (zodra de datum bekend is zullen wij u op de hoogte brengen). Vul, als u interesse heeft, onderstaand formulier in.
  • In welke HIK-nascholing heeft u interesse?

  • En ik word hierover graag binnenkort door het KAD geïnformeerd over de lesdata begin 2022.
  • Uw gegevens

  • U kunt hier overige opmerkingen invullen