Rattenvergif

L2: IPM & buitengebruik anticoagulantia

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft besloten dat het buitengebruik van anticoagulantia per 1 januari 2017 alleen nog toegestaan is voor professionele plaagdierbeheersers die hiervoor zijn gecertificeerd en aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Een van de voorwaarden voor certificering als plaagdierbeheerser is dat u werkt volgens het door de NVPB geschreven protocol “Beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen”. In dit protocol staat beschreven dat preventie van dierplagen voorop wordt gesteld en dat chemische middelen pas ingezet mogen worden wanneer daarvoor geen werkbare alternatieven bestaan.

Dit door het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) ontwikkelde nascholingsprogramma is geschreven op basis van het door het NVPB opgestelde protocol. Tijdens dit nascholingsprogramma leert u de principes van Integrated Pest Management (IPM) kennen, deze principes te implementeren in uw plaagdierbeheersplan, deze toe te passen tijdens uw bestrijdingsactie en op verantwoorde wijze biociden toe te passen. Het middagprogramma is praktisch van aard: onder leiding van ervaren docenten brengen de cursisten de geleerde stof in de praktijk.

Inhoud van de nascholing

Tijdens deze nascholingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • wet- en regelgeving;
 • uitvoering van werkzaamheden, waaronder:
 • introductiegesprek,
 • inspectie,
 • risico-inventarisatie,
 • uitvoering van werkzaamheden (monitoren, habitat management, bestrijding etc.),
 • evaluatie van de werkzaamheden,
 • Integrated Pest Management (IPM);
 • bedrijfscertificatie en audits;
 • praktijkcasussen.

Leslocatie

Het KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de nascholing

Één lesdag (09:00 – 16:00 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt circa twee weken voor aanvang van de opleiding per e-mail toegestuurd. Wij verzoeken u zowel het lesmateriaal als het protocol voor aanvang van de nascholingsdag goed te bestuderen.

EVM-examen en -certificaat

Aansluitend op de lesdag zal een medewerker van Stichting EVM een examen afnemen. Wanneer dit met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een EVM-certificaat dat goed is voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”. Daarnaast is dit certifcaat geldig om buiten anticoagulantia toe te passen wanneer aan de overige voorwaarden, omschreven in het protocol “Beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen”, is voldaan.

Kosten van de nascholing

€ 295,00 (KAD-ledentarief € 270,00) per persoon, excl. 21% BTW.

De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, frisdrank, lunch, EVM-examen en -certificaat.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag “IPM & buitengebruik anticoagulantia” beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via het contactformulier.

Cursusdata

 • Najaar 2021 (zodra deze datum bekend is zullen wij u op de hoogte brengen)