Grauwe ganzen

N1: Plaagdieren en de Wet natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Voor plaagdierbeheersers is het van belang om te weten wat deze wet betekent voor hun werkzaamheden.

De nascholing is er op gericht om u meer inzicht te geven in de samenstelling, werking en toepassing van de nieuwe wet. Helaas is een theoretische benadering van deze materie niet te voorkomen, maar er is voldoende ruimte om eigen praktijksituaties voor te leggen en gezamenlijk te bespreken.

Deze nascholing is bedoeld voor iedereen die met plaagdierbeheersing te maken heeft en die wil weten wat de nieuwe wet- en regelgeving voorschrijft.

Inhoud van de nascholing

De basis van deze nascholing ligt in het onderdeel soortenbescherming van de Wet. Tijdens de nascholing worden naast de Wet natuurbescherming ook de delen in het Besluit en de Regeling natuurbescherming besproken die van belang zijn voor plaagdierbeheersers.

Cursisten leren hoe de wet is opgebouwd, welke dieren wel en niet beschermd zijn door de Wet, hoe men ontheffingen regelt, welke vrijstellingen er bestaan, welke vangmiddelen zijn toegestaan, etc.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen. Wij kunnen deze nascholingsdag ook op locatie aanbieden. Informeer naar de mogelijkheden.

Duur van de nascholing

Eén lesdag (09:00 – 15:30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt aan het begin van de lesdag uitgereikt.

Toets

Aansluitend op de lesdag zal Register Plaagdierbeheersing Milieu en Veiligheid (RPMV) een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd zullen de punten voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen” automatisch worden bijgeschreven bij het RPMV.

Kosten van de nascholing

€ 312,50 (KAD serviceovereenkomst-tarief € 287,50) per persoon, excl. 21% BTW.
De kosten van de nascholing zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, lunch en examen.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over de nascholing “Plaagdierbeheersing en de Wet natuurbescherming” dan beantwoorden we deze graag. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 0317 41 26 72 of via het contactformulier (graag erbij vermelden om welke nascholing het gaat).

Cursusdata

Alle cursusdata vindt u via de aanmeldbutton.