Vliegen op koe

S: Preventie en bestrijding plaagdieren bij agrarische bedrijven

Agrariërs zijn, door Europese wet- en regelgeving, aangemerkt als levensmiddelenproducenten. Dit betekent dat agrarische bedrijven sindsdien onder de warenwet vallen. Dit houdt in dat deze bedrijven bij de bestrijding van plaagdieren aan gestelde eisen moeten voldoen.

Met name het terugdringen van Salmonella op agrarische bedrijven staat hoog op de agenda. Dit micro-organisme is met name voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en ouderen gevaarlijk. Uit onderzoek blijkt dat knaagdieren en vliegen drager kunnen zijn van verschillende ziekteverwekkers (waaronder Salmonella) en zorgen voor besmetting van mensen en dieren. En juist deze groepen plaagdieren kunnen zich op agrarische bedrijven goed ontwikkelen, omdat de omstandigheden (zoals voedselaanbod, schuilplaatsen en temperatuur), vaak gunstig zijn.

In dit nascholingsprogramma wordt, met kennis vanuit de praktijk, aandacht besteed aan plaagdieren op agrarische bedrijven, de ziekten die ze verspreiden en de hinder die ze veroorzaken. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan de preventie en bestrijding van deze plaagdieren.

Inhoud van de nascholing

Tijdens deze nascholingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • wet- en regelgeving;
  • dierziekten / zoönosen;
  • dierplagen (in agrarische veehouderijbedrijven);
  • bestrijding van knaagdieren;
  • bestrijding van vliegen en overige plaagdiersoorten.

Locatie

KAD-trainingscentrum in Wageningen.

Duur van de nascholing

Één lesdag (09:30 – 15:30 uur).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal wordt aan het begin van de lesdag uitgereikt.

EVM-toets en -certificaat

Aansluitend op de lesdag zal een medewerker van Stichting EVM een toets afnemen. Wanneer de toets met goed gevolg wordt afgelegd ontvangt de cursist een EVM-certificaat dat goed is voor twee dagdelen (voorheen 25 nascholingspunten) ten behoeve van de verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid “Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen”.

Kosten van de nascholing

€ 295,00 (KAD-ledentarief € 270,00) per persoon, excl. 21% BTW.

De kosten van de cursus zijn inclusief het lesmateriaal, koffie/thee, frisdrank, lunch, EVM-toets en -certificaat.

Meer informatie?

Wanneer u vragen heeft over nascholingsdag “Preventie en bestrijding plaagdieren bij agrarische bedrijven” beantwoorden we deze graag. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer (0317) 41 26 72 of via het contactformulier.   

Cursusdata

  • 23 juni 2021

Aanmelden?

U kunt zich hier aanmelden voor deze nascholing.