20210608_103706

Plaagdierbeheersing

De opleiding Bestrijdingstechnicus (BT) van Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen wordt geheel vernieuwd en gaat nu opleiding Plaagdierbeheersing heten. Een naam die beter past bij de vernieuwde opleiding waarin alle vakinhoudelijke aspecten van het beroep plaagdierbeheerser worden behandeld. Gedurende de hele opleiding staat de IPM-werkwijze centraal.

Praktische opleiding

De opleiding plaagdierbeheersing zal in de loop van 2023 worden gegeven. Deze hands-on opleiding bereidt de toekomstige plaagdierbeheerser voor op de beroepspraktijk waarbij het gebruik van biociden als strategie tot de mogelijkheden behoort. Na het behalen van het examen (bij Stichting Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing: EVM) ontvang je het “Bewijs van vakbekwaamheid beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen”. De docenten zijn experts in het onderwerp van hun lessen en hebben een belangrijke rol bij het direct toepassen van de geleerde theorie in relevante praktijksituaties met daarbij behorende oefeningen. De grootte van de groep cursisten is zodanig dat er veel interactie en persoonlijke aandacht mogelijk is.

Wat verandert er?

 • Competentiegericht opleiden met de focus op kennis, vakvaardigheden en een professionele beroepshouding.
 • Opzet volgt de IPM-werkwijze waardoor je je deze stappen op een laagdrempelige en natuurlijke manier eigen maakt.
 • Veel praktijk: oefenen met alle aspecten van de IPM-werkwijze inclusief diverse toepassingsmethoden!
 • Veel aandacht voor contactmomenten met de klant en klantgerichte communicatie.
 • Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK) is geïntegreerd; er is dus geen separate certificering meer nodig.
 • Oefenen met opzet en beoordelen van dossiers en plaagdierbeheersplannen.
 • Habitatmanagement wordt uitgebreid behandeld.
 • Tijdens alle lessen worden veiligheid, wetgeving en klantgerichte communicatie behandeld die bij het onderwerp relevant zijn.
 • Nieuwe lesdag die compleet in het teken staat van een complexe casus met diverse stakeholders.
 • Twee volledige dagen voorbereiding praktijkexamen.

Inhoud van de lesdagen

 • Lesdag 1   Introductie plaagdierbeheersing en IPM.

 • Lesdag 2   Introductiegesprek, determinatie en inspectie.

 • Lesdag 3   Determineren, Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI) en habitatmanagement.

 • Lesdag 4   Voorraadaantasters: determinatie, inspectie, monitoring en habitatmanagement.

 • Lesdag 5   Inspectie en niet-chemische bestrijding van knaagdieren.

 • Lesdag 6   Biociden en hun toepassing.

 • Lesdag 7   Inspectie en bestrijding van bijtende en stekende insecten.

 • Lesdag 8   Complexe casus met meerdere belanghebbenden.

 • Lesdag 9   Bestrijding van houtaantastende organismen.

 • Lesdag 10  Voorbereiding praktijkexamen.

 • Lesdag 11  Voorbereiding praktijkexamen. 

Lesmateriaal

Tijdens de opleiding Plaagdierbeheersing wordt gebruikgemaakt van een studiewijzer, een theorieboek en een plaagdieren-syllabus. Dit lesmateriaal wordt na inschrijving toegezonden. In de studiewijzer staat informatie die je helpt bij je studie zoals: introductie op de opleiding en het beroep waarvoor je deze volgt, wettelijke eindtermen waar je aan moet voldoen voor je diploma, planning van de lessen, opdrachten en lesvoorbereiding, en tips voor het maken van je theorie- en praktijkexamen. Het theorieboek bevat alle theorie die je moet kennen voor je examen. Per hoofdstuk zijn een samenvatting en oefenvragen opgenomen. In de plaagdieren-syllabus vind je informatie over alle plaagdieren die je moet kennen voor je examen. De plaagdieren die je kunt tegenkomen tijdens je praktijkexamen zijn zeer uitvoerig beschreven.

Bewijs van vakbekwaamheid

De opleiding bestaat uit elf lesdagen in een periode van elf weken en wordt gegeven op het Nudepark in Wageningen. Na behalen van het examen voor de opleiding ontvang je een Bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen.

De exacte data en kosten zijn op dit moment nog niet bekend. Houd onze website in de gaten!