Bedwants

BED: Preventie bedwantsen

Lange tijd ging men er van uit dat de bedwants, ook wel wandluis of ‘bed bug’ genoemd, als gevolg van onder andere het gebruik van DDT, in de westerse wereld was uitgeroeid. De laatste jaren komen echter steeds meer meldingen binnen van overlast door bedwantsen en lijkt het insect dus met zijn comeback bezig. De bedwantsen zijn niet alleen in hotels, appartementen en Airbnb’s te vinden, maar ook steeds vaker in woonhuizen. Besmetting vindt dus niet alleen meer plaats van gastenverblijven naar gastenverblijven en woonhuizen, maar ook van woonhuizen naar hotels, appartementen en Airbnb’s.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Specialistische kennis over bedwantsen is noodzakelijk om besmetting te voorkomen, hun verspreiding te minimaliseren of om een effectief plaagdierbeheersplan op basis van Integrated Pest Management (IPM) op te zetten. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) stelt objectieve kennis over preventie en bestrijding beschikbaar aan belanghebbenden door middel van educatie, onderzoek en advies.

Doelgroep

Dit kennisaanbod is relevant voor leidinggevenden die professioneel met bedwantsen te maken kunnen krijgen, zoals managers uit de hotelwereld, zorginstellingen, etc.

Inhoud van de training

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:

• biologie, ontwikkeling en leefwijze van bedwantsen
• determinatie en sporen
• preventie
• bestrijding van bedwantsen
• controle en nabehandeling

Bewijs van deelname en consult

Na het volgen van de training ontvangt u een bewijs van deelname. Een vrijblijvend consult op locatie (hotel, appartementencomplex of Airbnb) voor gericht advies kan een onderdeel van deze training zijn.

Meer informatie?

Wij kunnen deze cursus op ons KAD-trainingscentrum in Wageningen of in-company aanbieden. Voor vragen over bedwantsen of ons kennisaanbod kunt u contact opnemen met het KAD.