Eikenspintkever

Eikenspintkever

Eikenspintkever (Scolytus intricatus Ratzeburg)
Orde: Coleoptera (kevers)
Familie: Scolytidae (schors- of bastkevers)

De eikenspintkever lijkt erg op de appelspintkever (Scolytus mali Bechstein) Deze kevers worden af en toe in huis aangetroffen wanneer hout voor de kachel of de open haard binnen wordt opgeslagen. Deze kevers tasten geen verwerkt of bewerkt hout aan.

Uiterlijk

Schorkevers of bastkevers zijn kleine, cilindrische gevormde kevers met een groot borststuk. De antennen zijn in een hoek gebogen. De eikenspintkever is 3-4 mm lang, zwart van kleur met rode dekschilden en geelrode poten en antennen. De appelspintkever is even lang als de eikenspintkever, is ook zwart van kleur met donkerbruine, glanzende dekschilden.

Leefwijze en ontwikkeling

De schorskevers ondergaan een volledige gedaanteverwisseling. Zij hebben een ontwikkelingscyclus van gewoonlijk 2 generaties per jaar. De eikenspintkever komt vooral voor op eikenbomen, waar de appelspintkever zich vooral op vruchtbomen bevindt, zoals appel-, peren-, kersen- en pruimenbomen.

Appelspintkever De sterk op de eikenspintkever lijkende appelspintkever (Scolytus mali B).

Overlast

Grote aantallen kevers in huis kunnen als hinderlijk worden ervaren. Schade aan houtwerk in huis zal echter niet optreden.

Wering

Het verdient aanbeveling niet te grote voorraden brandhout in huis op te slaan. Bij opslag buiten gaat de ontwikkeling minder snel, bovendien heeft men dan minder snel last van de kevers. Gebruik van bestrijdingsmiddelen is niet zinvol en wordt dan ook streng afgeraden. Wegvangen, bijvoorbeeld door middel van een stofzuiger is zeer doeltreffend.

Advies

Mochten de bestrijdingsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het KAD.

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.