Hylesinus fraxini

Essenbastkever

Essenbastkever (Leperisinus varius F./Hylesinus fraxini P.)
Orde: Coleoptera (kevers)
Familie: Scolytidae (schorskevers)

De essenbastkever wordt ook wel de bonte of kleine bonte essenbastkever genoemd.

Uiterlijk

De essenbastkever is een donkere tot zwarte kever met een grootte van ongeveer 2,5-3,5 mm. De bovenzijde is roestrood en donkergevlekt. De tarsen (uiteinden van de poten) zijn roestkleurig.

Leefwijze

Zoals de naam al aangeeft ontwikkelen de larven zich in essen, maar ook in eiken en acacia’s. De kevers vliegen uit van maart tot mei. Essenbastkevers zitten vaak in hout voor de open haard. Hierin maken zij dicht naast elkaar gelegen gangen.

Hinder

De essenbastkevers kunnen binnenshuis worden aangetroffen als hout voor de open haard binnen wordt opgeslagen. De eenvoudigste wijze om deze kevers te weren is dan ook door het hout buiten op te slaan. De kevers en hun larven zijn onschadelijk voor mens en dier, zodat het gebruik van bestrijdingsmiddelen niet noodzakelijk en derhalve ongewenst is.

Advies

Mochten de bestrijdingsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het KAD.

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.