Spinthoutkever (Lyctus linearis)

Spinthoutkever

Spinthoutkever (Lyctus spp.)
Orde: Coleoptera (Kevers)
Familie: Lyctidae (Spinthoutkevers)

Spinthoutkevers worden ook wel parketkevers genoemd. De meest voorkomende soort is de bruine spinthoutkever Lyctus brunneus Stephens.

Uiterlijk

Tast vooral spint van loofhoutsoorten aan. De spinthoutkever vindt men in opgeslagen hout en in verwerkt hout, zoals vloeren, betimmeringen, schilderijlijsten en triplex. De spinthoutkever is licht- tot donkerbruin en 2-7 mm lang, met een slank lichaam. De larve is vaalwit en kan ca. 6 mm worden.

Wering en bestrijding

Voor wering kan men hout met verf, vernis, beits of lak preventief behandelen tegen een aantasting door de spinthoutkever (voor zover niet reeds eitjes of larven in het hout aanwezig zijn). Als het hout rondom is voorzien van een goed aaneengesloten dekkende laag, is het beschermd tegen aantasting door houtaantastende insecten. Indien wering niet voldoende is kan overgegaan worden op bestrijding, zie hiervoor de pagina van gewone houtwormkever

Advies

Mochten de bestrijdingsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van dit advies, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het KAD.

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.