Muskusrat

Muskusrat

Muskusrat (Ondatra zibethicus L.)
Orde: Rodentia (knaagdieren)
Familie: Cricetidae (woelmuisachtigen)

De muskusrat staat ook wel bekend onder de naam bisamrat of waterkonijn. Het dier leeft overal waar water is, mits voldoende diep (ca. 10 cm) en niet te zout. Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de muskusrat omvat bijna geheel Noord-Amerika. In Europa en Azië is hij ingevoerd. De muskusrat leeft meestal solitair en is nachtactief. Het dier houdt geen winterslaap. Het territorium beslaat 1 tot 5 vierkante kilometer.

Uiterlijk

Het is een vrij groot dier, op de rugzijde grijs- tot zwartbruin met een grijze tot vuilwitte buik. Ook roodbruine exemplaren komen echter voor. De zwarte staart is aan het einde luitvorming (zijdelings afgeplat).

lengte kop-romp: 250-350 mm
lengte staart: 190-270 mm
gewicht: 600-1800 g

Ontwikkeling

De voortplantingsperiode van de muskusrat loopt van maart tot september, maar soms kunnen in zachte winters ook jongen of zogende vrouwtjes aangetroffen worden. Na een draagtijd van 4-5 weken worden er 3-8 jongen geboren. Als ze drie weken oud zijn, gaan ze met de moeder mee op de rug het water in. De jongen zijn na ongeveer 30 dagen zelfstandig, maar ze blijven nog maanden in het territorium van hun moeder. Rond de vijfde maand zijn ze geslachtsrijp. Per jaar kan het vrouwtje 3 tot 4 keer een nest te werpen. Een muskusrat wordt ongeveer 3 jaar oud. Veel jongen (tussen de 80-90%) redden echter de eerste winter niet. In gevangenschap kunnen muskusratten tien jaar oud worden.

Leefwijze

Het dier leeft bij voorkeur in en aan stilstaande wateren zoals vijvers, kanalen, dode rivierarmen, moerassen e.d. Bij stromend water is een sterke begroeiing langs de waterkant noodzakelijk. Het nest (de burcht) wordt gebouwd in droge oevers. De ingang ligt normaal gesproken onder de waterspiegel. De gangen hebben een doorsnede van 15-20 centimeter. Het dier leeft uitsluitend in het vrije veld en leeft voornamelijk van waterplanten (rietwortels, zeggen, bies, vlotgras, etc.) en incidenteel van zoetwaterkreeften en vis. Soms brengt de muskusrat schade toe aan landbouwgewassen, maar het grootste probleem ontstaat doordat in waterkundige bouwwerken (bijvoorbeeld dijken) wordt gegraven en deze hierdoor hun stevigheid kunnen verliezen.

Advies

Mocht de bestrijdingsactie, uitgevoerd aan de hand van deze informatie onvoldoende resultaat geven, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.