sciaridae

Drekvliegen / rouwmuggen (Sciaridae)

Orde: Diptera (tweevleugeligen)
Familie: Sciaridae (rouwmuggen)

Drekvliegen, beter bekend als rouwmuggen, zijn kleine, meestal zwarte ‘vliegjes’ met een slank lichaam en lange poten. Bij rouwmuggen kunnen er enkele generaties per jaar voorkomen.

Leefwijze

De ontwikkeling van drekvliegen vindt plaats in zeer vochtig organisch materiaal, bijvoorbeeld bij een lekkende gootsteenafvoer of bij een defect riool. Ook in bloembakken kunnen deze vliegjes zich goed ontwikkelen in vochtige aarde. De larven voeden zich met rottend organisch materiaal of met schimmels.

Schade

Sommige soorten drekvliegen kunnen in de champignonteelt of in plantenkassen schade toebrengen, doordat de larven van de drekvliegen jonge worteltjes van zaailingen aanvreten.
In huis zijn ze meestal alleen hinderlijk door de grote aantallen waarin ze voor kunnen komen.

Wering en preventie

De beste manier om deze kleine vliegjes te weren is het opsporen van de broedplaatsen en deze te saneren.
Verder is het belangrijk een goede hygiëne aan te houden en lekkages snel te repareren, zodat er geen vochtige locaties ontstaan waarin ze zich kunnen ontwikkelen.
Kamerplanten kunt u het beste op een schoteltje zetten en via het schoteltje bewateren, niet direct op de aarde. Zo voorkomt u dat de volwassen vliegjes hun eitjes leggen in de aarde.

Na de getroffen weringsmaatregelen is een bestrijding in het algemeen niet nodig.

Advies

Mochten de weringsmaatregelen, uitgevoerd aan de hand van deze informatie, onvoldoende resultaat opleveren, neem dan contact op met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD).

Disclaimer

Deze informatie wordt u verstrekt zonder dat er een expert van ons ter plaatse geweest is. Dit betekent dat u deze informatie op eigen risico gebruikt. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige (vervolg-)schade die hieruit voortvloeit. Om zeker te weten om welk dier het gaat en de overlast zoveel mogelijk te beperken, raden we u altijd aan om een determinatie bij ons te laten doen of een onderzoek ter plaatse te laten verrichten door een KAD-adviseur.