World Pest Day 2021

6 juni: World Pest Day 2021

Op 6 juni is het World Pest Day, ofwel de internationale dag van het plaagdier! Dierplagen kunnen ziekten met zich meedragen en vormen daarmee een risico voor de volksgezondheid en veterinaire gezondheid. Daarnaast kunnen dierplagen leiden tot een slechte hygiëne en economische schade veroorzaken. Hier vragen wij aandacht voor.

Kies een échte professional voor uw plaagdierbeheersing!

De laatste tijd horen we steeds vaker dat consumenten worden misleid bij het inroepen van de hulp van een plaagdierbeheerser. Vaak wordt via een zeer gelikte website bij de onwetende consument vertrouwen gewonnen. In de praktijk lossen zij uw probleem niet op en zorgen zij bovendien ervoor dat u met een forse rekening van vaak honderden euro’s achterblijft. Daarnaast is er een risico voor uw gezondheid en die van uw familie, indien mechanische of chemische bestrijdingsmiddelen (gif) ten onrechte of op onjuiste wijze worden toegepast.

Vooral bij muizenoverlast, wespenoverlast en bedwantsoverlast lopen consumenten de kans om te worden opgelicht. Consumenten doen er slim aan om zich vooraf goed te informeren voordat zij een bedrijf inschakelen om hun overlast aan te pakken.

Veel gerenommeerde bedrijven zijn lid van één van de twee brancheverenigingen (de Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven (NVPB) of Platform Plaagdierbeheersing Nederland (PLA..N). Op hun websites vindt u meer informatie over hun leden. Er zijn natuurlijk ook gerenommeerde bedrijven die niet lid zijn van een branchevereniging. Kijk dus goed om u heen als u een plaagdierbeheerser zoekt. Gebruik een zoekmachine om informatie over een bedrijf te vinden of vraag een bekende naar zijn of haar ervaringen met een bepaald bedrijf.

Vraag op het moment dat een plaagdierbeheerser bij u aanbelt direct om zijn of haar vakbekwaamheidsbewijs. Dit is een pasje van exameninstituten EVM of CPMV waarmee de plaagdierbeheerser kan aantonen over voldoende kennis en kunde te beschikken. Daarnaast heeft de branche een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk in het leven geroepen voor plaagdierbeheersingsbedrijven waarvoor bedrijven zich kunnen laten certificeren.

Plaagdierbeheersers moeten een opleiding tot professional afronden en volgen regelmatig nascholingscursussen. Hun opleiding staat borg voor een effectieve plaagdierbeheersing met een minimale belasting voor mens, dier en milieu. Bij opgeleide plaagdierbeheersers ligt het accent op het voorkomen dat mensen overlast ervaren van plaagdieren. Zij geven adviezen of voeren werkzaamheden uit op een dusdanige manier dat plaagdieren zich niet kunnen of willen vestigen op plaatsen waar het de mens niet uitkomt. Pas in uiterste nood maken zij gebruik van chemische middelen. Deze totaalaanpak wordt ook wel Integrated Pest Management (IPM) genoemd. Ook maken professionals steeds meer gebruik van de moderne technieken om plaagdieren op te sporen of te beheersen. Dat kan variëren van het gebruik van specifieke computergestuurde monitoringsprogramma’s tot muizenvallen met sensoren om op afstand na te gaan of er iets gevangen is tot warmtebeeldcamera’s of drones waarmee plaagdieren kunnen worden gedetecteerd.

Voor meer informatie:

World Pest Day 2021