Bestuur & Medewerkers

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) is een stichting. Een stichting is een ondernemingsvorm die niet primair is gericht op het maken van winst. Dit is een belangrijk gegeven om de onafhankelijkheid van de organisatie te garanderen. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor haar voortbestaan. De bestuurders zijn niet in loondienst, maar kunnen wel een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur.