Muizen in brood

VIP-keurmerk

Het VIP (Verantwoord Integraal Plaagdierbeheer)-keurmerk is een keurmerk dat bedoeld was om onderscheidend te werken in de markt van gemeenten en bedrijven. Plaagdierbeheersbedrijven konden keurmerkhouder worden als zij aan bepaalde eisen voldeden. Vanuit de markt bleek er echter weinig vraag te zijn naar dit keurmerk en ook het enthousiasme van plaagdierbeheersbedrijven om keurmerkhouder te worden was gering..

In maart 2018 is daarom door het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) besloten om te stoppen met het beheer van het VIP-keurmerk en het in de markt zetten van de betreffende norm. Met de certificerende instantie, Vincotte ISACert, is afgesproken dat aangesloten bedrijven tot 2020 het keurmerk kunnen blijven voeren, mits hiervoor jaarlijks audits plaatsvinden. Daarnaast konden aangesloten bedrijven ook zonder problemen de overstap maken naar het KPMB-keurmerk. Aan de betrokken keurmerkhouders (8 bedrijven) is het aanbod gedaan om het beheer van het VIP-keurmerk over te nemen, maar zij hebben hiervan tot dusver geen gebruik gemaakt.

 

Logo VIP-keurmerk Dit logo komt u wellicht bij sommige dierplaagbeheersbedrijven nog tegen.