Muizen in brood

HIK adviestraject bedrijfsbegeleiding: samen klaar voor 2023!

U wilt uw bedrijf laten certificeren voor het Handboek IPM knaagdierbeheersing (HIK), maar u loopt tegen allerlei vragen aan? Dan biedt het HIK adviestraject bedrijfsbegeleiding van het KAD uitkomst. Een persoonlijk adviestraject op maat voor uw bedrijf!

Het adviestraject bestaat uit drie onderdelen, te weten: een introductiegesprek, een inventarisatie met adviesrapport en optioneel een evaluatie. Hieronder worden deze onderdelen nader toegelicht.

Het introductiegesprek

Tijdens het introductiegesprek wordt u uitgelegd wat een certificering exact inhoudt en wat de werkwijze is van het KAD in dit HIK adviestraject. Daarnaast worden uw wensen en mogelijkheden besproken. Het doel van dit gesprek is duidelijkheid te verschaffen over de certificering en alles wat er mee te maken heeft, zoals registraties, audits, certificerende instellingen etc.

De inventarisatie

Tijdens de inventarisatie wordt gekeken naar uw huidige werkwijze met betrekking tot knaagdierbeheersing en de wijze van registreren. Dit zijn de belangrijkste aspecten voor de certificering. U kunt deze inventarisatie vergelijken met een nulmeting. We kijken hoe uw bedrijf er nu voorstaat. Dat vergelijken we met de regels en procedures vanuit het HIK. Het resultaat van deze fase is een rapportage. Hierin wordt in detail beschreven wat u moet doen (aanpassingen in uw bedrijfsvoering, andere wijze van rapporteren, etc.) om klaar te zijn voor de certificering. Dit kunt u zien als een lijst van actiepunten die u door moet voeren.

De evaluatie (optioneel)

Tussen het opleveren van de rapportage van de inventarisatie en de evaluatie zit een minimale periode van 2 maanden. In deze periode heeft u de tijd om de aanpassingen door te voeren. Tijdens de evaluatie kijken we of u de adviezen op de juiste wijze heeft doorgevoerd en of u niets over het hoofd heeft gezien. Mochten er nog aandachtspunten worden gesignaleerd, dan stellen we hiervan voor u een beknopt overzicht op.

Na het doorlopen van het HIK adviestraject is uw bedrijf klaar om te worden gecertificeerd. Tevens heeft u door het volgen van dit traject voldoende kennis en ervaring opgebouwd om de certificering zelfstandig te kunnen behalen.

Kosten

De kosten voor dit traject op maat bedragen € 1.249,– (excl. 21% BTW). De optionele evaluatie kost € 350,– (excl. 21% BTW).

Interesse?

Neem dan snel contact met ons op. Dit kan ook telefonisch via 0317-419660.