veiligheid-nieuwe etiketten

Veiligheidsinformatiebladen

Op de website van Fytostat vindt u essentiële product- en veiligheidsinformatie, zoals etiketteksten en veiligheidsbladen van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Niet van alle toegelaten middelen is een veiligheidsinformatieblad te vinden op Fytostat. Er is informatie opgenomen over producten die door deelnemers en aangesloten bedrijven bij de Stichting Fytostat op de Nederlandse markt worden gebracht.