Gebouw

Advies op maat

U kunt bij stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) terecht voor een advies om een bestrijding op de juiste wijze uit te voeren of om maatregelen te treffen om herhaling van de overlast te voorkomen. Het KAD heeft specialisten in huis die u van passend advies bij plaagdierproblematiek kunnen voorzien. Wij doen dit zowel voor bedrijven en gemeenten als voor particulieren. Voor bedrijven is het interessant om te weten op welke wijze zij de kans op het optreden van dierplagen in hun productieproces kunnen minimaliseren om zo directe schade en imagoschade te voorkomen. Voor gemeenten kan het optreden van dierplagen naast de overlast voor de inwoners, ook leiden tot politieke gevoeligheden. Als KAD hebben wij hier voldoende ervaring mee. Voor particulieren is de aanwezigheid van een dierplaag in of rondom de woning vaak een nare ervaring: als KAD zorgen wij ervoor dat u een betrouwbaar en onafhankelijk advies krijgt, waar u verder mee kunt.

Advies naar aanleiding van ingezonden monsters
Overlast van plaagdieren ontstaat vaak omdat men te laat in de gaten heeft dat men met plaagdieren te maken heeft of doordat men de verkeerde maatregelen treft wanneer plaagdieren worden gesignaleerd. Voor de preventie of bestrijding van plaagdieren is het noodzakelijk te weten met welk plaagdier u te maken heeft en kennis te hebben van de biologie en de leefwijze van dit plaagdier. Wanneer onduidelijk is met welke diersoort u te maken heeft is het mogelijk een monster naar het KAD toe te sturen ter determinatie. Determinatie betekent letterlijk het op naam brengen van organismen. Een ingezonden monster kan bijvoorbeeld een volledig plaagdier zijn, maar ook uitwerpselen of schade hiervan. Na determinatie ontvangt u schriftelijk antwoord met bestrijdings- of preventieadvies.

Advies ter plaatse
Bij complexe vraagstukken kan een medewerker van het KAD een onderzoek ter plaatse uitvoeren. Dit kan zijn naar aanleiding van een uitgevoerde determinatie, bij overlast van plaagdieren op grote schaal of bij plaagdierproblematiek bij bedrijven of de industrie. In het laatste geval kan het verstandig zijn om met regelmaat een risico-inventarisatie te laten uitvoeren waarbij alle risico’s met het oog op het binnendringen of het ontwikkelen van plaagdieren in kaart worden gebracht om overlast te voorkomen. U kunt hier meer over deze kwaliteitsinspecties lezen.

Getuige-deskundige
Soms zorgen dierplagen voor schade en dus voor kosten. Een pas aangekochte woning met huiszwam als verborgen gebrek, of een parketvloer met houtwormgaatjes. Als er een verschil van mening bestaat over wie daarvoor aansprakelijk is, kan een beroep worden gedaan op de expertise van het KAD. Wij treden regelmatig op als onafhankelijk getuige-deskundige.

Het juiste advies bij overlast of om overlast te voorkomen
Bent u, in geval van overlast van plaagdieren op zoek naar de juiste diagnose en het juiste advies, stuur dan een monster ter determinatie naar het KAD, gebruik ons contactformulier of bel bij vragen naar (0317) 419 660 en vraag naar één van onze specialisten.