Advies op maat

Advies op maat

U kunt bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) terecht voor een advies om een bestrijding op de juiste wijze uit te voeren of om maatregelen te treffen om herhaling van de overlast te voorkomen. Het KAD heeft specialisten in huis die u van passend advies bij plaagdierproblematiek kunnen voorzien. Wij doen dit zowel voor bedrijven en gemeenten als voor particulieren. Voor bedrijven is het interessant om te weten op welke wijze zij de kans op het optreden van dierplagen in hun productieproces kunnen minimaliseren om zo directe schade en imagoschade te voorkomen. Voor gemeenten kan het optreden van dierplagen naast de overlast voor de inwoners, ook leiden tot politieke gevoeligheden. Als KAD hebben wij hier voldoende ervaring mee. Voor particulieren is de aanwezigheid van een dierplaag in of rondom de woning vaak een nare ervaring: als KAD zorgen wij ervoor dat u een betrouwbaar en onafhankelijk advies krijgt, waar u verder mee kunt.

Advies naar aanleiding van ingezonden monsters
Overlast van plaagdieren ontstaat vaak omdat men te laat in de gaten heeft dat men met plaagdieren te maken heeft of doordat men de verkeerde maatregelen treft wanneer plaagdieren worden gesignaleerd. Voor de preventie of bestrijding van plaagdieren is het noodzakelijk te weten met welk plaagdier u te maken heeft en kennis te hebben van de biologie en de leefwijze van dit plaagdier. Wanneer onduidelijk is met welke diersoort u te maken heeft is het mogelijk een monster naar het KAD toe te sturen ter determinatie. Determinatie betekent letterlijk het op naam brengen van organismen. Een ingezonden monster kan bijvoorbeeld een volledig plaagdier zijn, maar ook uitwerpselen of schade hiervan. Na determinatie ontvangt u schriftelijk antwoord met bestrijdings- of preventieadvies.

Advies ter plaatse
Bij complexe vraagstukken kan een medewerker van het KAD een onderzoek ter plaatse uitvoeren. Dit kan zijn naar aanleiding van een uitgevoerde determinatie, bij overlast van plaagdieren op grote schaal of bij plaagdierproblematiek bij bedrijven of de industrie. In het laatste geval kan het verstandig zijn om met regelmaat een risico-inventarisatie te laten uitvoeren waarbij alle risico’s met het oog op het binnendringen of het ontwikkelen van plaagdieren in kaart worden gebracht om overlast te voorkomen. U kunt hier meer over deze kwaliteitsinspecties lezen.

Getuige-deskundige
Soms zorgen dierplagen voor schade en dus voor kosten. Een pas aangekochte woning met huiszwam als verborgen gebrek, of een parketvloer met houtwormgaatjes. Als er een verschil van mening bestaat over wie daarvoor aansprakelijk is, kan een beroep worden gedaan op de expertise van het KAD. Wij treden regelmatig op als onafhankelijk getuige-deskundige.

Visie en beleid omtrent plaagdieren

Gemeenten

Gemeenten hebben een zorgplicht wat betreft preventie, en wanneer nodig bestrijding, van plaagdieren. Vroeg of laat krijgt ook uw gemeente met plaagdierproblematiek te maken. Vaak ontstaat hierdoor naast een technisch, ook een politiek probleem. Heeft u de juiste kennis in huis om dit probleem de baas te kunnen?

Wat kan het KAD voor uw gemeente betekenen?
Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) ontzorgt gemeenten. Kostenbesparing, publieksvoorlichting en het maken of ondersteunen van beleid is de kern van wat wij bieden. Het KAD is hét onafhankelijke kennisinstituut voor het oplossen en voorkomen van problemen met plaagdieren. We bestaan al sinds 1942. Onze experts hebben jarenlange ervaring. Daarnaast is het KAD de grootste opleider van dierplaagbeheersers in Nederland.

Bedrijven en instellingen

Bedrijven en instellingen die invulling willen geven aan plaagdierbeheer en beheersing op basis van Integrated Pest Management (IPM), vanuit visie, beleid en/of eisen van leveranciers of afnemers zijn bij het KAD aan het juiste adres. Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen is hét onafhankelijke kennisinstituut voor uw vraagstukken omtrent plaagdieren. Of het nu gaat om beleid en visie, of invulling geven aan objectieve toetsing van uw huidige beheersplannen. Het KAD zorgt ervoor dat u de juiste aanbevelingen kan doorvoeren in uw bedrijfsprocessen. Tevens geeft het KAD de gewenste trainingen, zowel in ons trainingscentrum in Wageningen als op (uw) locatie.

Het juiste advies bij overlast of om overlast te voorkomen

Bent u, in geval van overlast van plaagdieren op zoek naar de juiste diagnose en het juiste advies, stuur dan een monster ter determinatie naar het KAD, gebruik ons contactformulier of bel bij vragen naar 0317 419 660 en vraag naar één van onze specialisten.