Gemeente…

Serviceovereenkomst gemeenten

Voor een overzichtskaart van gemeenten met een serviceovereenkomst, klik hier:

Overzichtskaart gemeenten met KAD-serviceovereenkomst

Gemeenten hebben een zorgplicht wat betreft preventie, en wanneer nodig bestrijding, van plaagdieren. Vroeg of laat krijgt ook uw gemeente met plaagdierproblematiek te maken. Vaak ontstaat hierdoor naast een technisch, ook een politiek probleem. Heeft u de juiste kennis in huis om dit probleem de baas te kunnen?

Wat kan het KAD voor uw gemeente betekenen? 

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) ontzorgt gemeenten. Kostenbesparing, publieksvoorlichting en het maken of ondersteunen van beleid is de kern van wat wij bieden. Het KAD is hét onafhankelijke kennisinstituut voor het oplossen en voorkomen van problemen met plaagdieren. We bestaan al sinds 1942. Onze experts hebben jarenlange ervaring. Daarnaast is het KAD de grootste opleider van dierplaagbeheersers in Nederland.

Wij kunnen de publieksvoorlichting verzorgen van uw gemeente. Inwoners melden plaagdieroverlast bij het KAD. Het KAD geeft de inwoner advies en registreert de melding. In veel gevallen kan met behulp van advies afdoende antwoord worden gegeven op vragen rond de plaagdierproblematiek. Mocht professionele bestrijding toch nodig zijn, dan kunnen wij doorverwijzen naar bestrijdingsbedrijven in de regio óf naar de gemeente zelf (als deze zelf bestrijdingswerkzaamheden uitvoert). Een groot voordeel voor gemeenten is ons uitgebreide registratiesysteem, waarmee wij ontwikkeling van plaagdierproblematiek snel kunnen signaleren en dus tijdig actie op kunnen (laten) ondernemen. Een en ander is uiteraard afhankelijk van uw wensen als gemeente. Er zijn inmiddels tientallen gemeenten die tot volle tevredenheid een overeenkomst met het KAD zijn aangegaan wat betreft de publieksvoorlichting en registratie van plaagdiermeldingen. Hier kunt u een overzichtskaart zien.

Gemeenten kunnen er via een extra uitbreiding van hun serviceovereenkomst bovendien voor kiezen om hun plaagdierbeheer te laten toetsen en zich door het KAD te laten adviseren over de invulling van duurzaam maatschappelijk verantwoord plaagdierbeheer op basis van Integrated Pest Management (IPM). De wet- en regelgeving over dierplagen is complex en wij kunnen u als gemeente hierin ontzorgen. Door het geven van dergelijk beleidsadvies wordt bovendien voldaan aan de laatste eisen op het gebied van milieubeheer en dierenwelzijn en bent u altijd up-to-date. Een fijne gedachte als uw beleid hieraan voldoet!

Neem voor meer informatie direct contact met ons op via ons contactformulier of bel met: 0317 419 660.