Determinatie dieren en planten

Determinatie

Wanneer u overlast ervaart van plaagdieren of schimmels is de eerste stap naar een goede oplossing het uit laten voeren van een determinatie.

Op naam brengen van organismen

Determineren is het op naam brengen van organismen. Er zijn veel verschillende soorten plaagdieren die voor overlast kunnen zorgen. Om een goede oplossing te vinden voor de overlast die wordt ervaren, is het van belang om te weten met wat voor dieren of schimmel u te maken heeft. Daarvoor passen we determinatie toe. De biologen van het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) bekijken het biologisch materiaal dat u ter determinatie instuurt onder de microscoop. Ze kijken hierbij naar kenmerken die met het blote oog vaak niet zichtbaar zijn. En juist die kenmerken zijn belangrijk; ze betekenen het verschil tussen een goed uitgevoerde bestrijdingsactie of aanhoudende overlast door een bepaalde groep plaagdieren. Door na te gaan hoe het betreffende organisme leeft, kan worden bedacht hoe de levenscyclus kan worden doorbroken en toekomstige ontwikkeling voorkomen kan worden.

Determinatie door KAD

Wilt u weten met welke plaagdieren of houtaantastende schimmels u te maken heeft? Dan bent u bij het KAD aan het juiste adres voor determinatie. Iedereen, zowel particulieren als bestrijdingsbedrijven, industrie, gemeenten en dergelijke, kan gebruik maken van de mogelijkheid om plaagdieren en/of hun uitwerpselen en schimmels voor onderzoek aan te bieden door middel van determinatie.

Na determinatie ontvangt u per e-mail de uitslag. Hierin staat beschreven om welk plaagdier het gaat, krijgt u aanvullende informatie over de biologie en leefwijze van het desbetreffende dier en ook hoe u het probleem kunt voorkomen.

Determinatie van biologisch materiaal

Aan de hand van biologisch materiaal kunnen wij kenmerken waar u mee te maken heeft. Hiervoor kunt u naast volwassen insecten ook larven, poppen en uitwerpselen (bijvoorbeeld muizenkeutels en boormeel) toesturen. Ook verontreinigd voedsel met eitjes of larven en aangetast houtwerk kunt u voor determinatie aanbieden. Soms vragen mensen ons of wij ook van foto’s een determinatie kunnen uitvoeren. Wij determineren geen foto’s, omdat wij gaan voor een betrouwbaar antwoord en een foto vaak onvoldoende detail vertoont om de soort met zekerheid te kunnen vaststellen.

Kosten Determinatie

De kosten voor een reguliere determinatie (uitslag binnen 7 werkdagen) bedragen € 74,00 excl. BTW (€ 89,54 incl. BTW). U kunt ook kiezen voor een zogenaamde spoeddeterminatie (uitslag binnen 3 werkdagen), hiervan is het tarief € 146,00 excl. BTW (€ 176,66 incl. BTW).

Na het insturen van het aanvraagformulier wordt u per e-mail een factuur gestuurd. Nadat u deze factuur heeft betaald en uw monster bij ons is binnengekomen, gaan wij voor u aan de slag met de determinatie. In sommige gevallen, wanneer de gemeente waar de aanvrager woonachtig is een uitgebreide serviceovereenkomst met het KAD heeft afgesloten, is een reguliere determinatie zelfs gratis! In deze gevallen ontvangt u geen factuur.

Voor complexe determinaties (bijvoorbeeld veel materiaal of bij aanvullende vragen) kan een ander tarief gelden. Wanneer uw monster in deze categorie valt, wordt vooraf met u contact opgenomen. N.B.: Spoeddeterminaties vallen nooit onder de uitgebreide serviceovereenkomst van een gemeente of van uw bedrijf.

Determinatie aanvragen

Vul het formulier in en wij determineren uw monster binnen 7 werkdagen

Vermoedt u overlast te hebben van het mediterraan draaigatje?

Bij een vermoeden dat het mieren van met mediterraan draaigatje betreft, biedt het KAD een gratis determinatie-service aan. U krijgt dan te horen of de naar ons toegezonden mieren mediterrane draaigatjes zijn of niet.

Vermoedt u overlast te hebben van termieten?

Bij het vermoeden dat u last heeft van termieten, biedt het KAD een gratis determinatie-service aan. U krijgt dan te horen of de naar ons toegezonden beestjes termieten zijn of niet.

Ervaart u overlast van vliegende mieren?

Omdat sommige mierensoorten erg op elkaar lijken en mannetjesmieren of koninginnen andere uiterlijke kenmerken hebben dan de werksters, roepen wij u op om vliegende mieren naar ons op te sturen. Dit kan hier.

Instructies voor het toesturen van uw monster:

Wanneer u een monster naar het KAD instuurt ter determinatie verzoeken wij u rekening te houden met onderstaande stappen:

U kunt het determinatie monster opsturen naar:

Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), Nudepark 145, 6702 DZ WAGENINGEN

Bij reguliere monsters streven wij ernaar u binnen zeven werkdagen na ontvangst van het monster per e-mail de uitslag te verstrekken. Voor spoeddeterminaties gebeurt dit binnen drie werkdagen.

Veel gestelde vragen over determinatie