KAD Nudepark 145

Over het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD)

Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) in Wageningen is hét landelijke kenniscentrum voor informatie, advies, opleidingen en onderzoek op het gebied van de preventie en bestrijding van plaagdieren.  Als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk voeren wij zelf geen bestrijdingen uit, maar kijken geheel objectief naar uw plaagdierproblemen. Juist door deze onafhankelijkheid, krijgt u een eerlijk advies.

Het KAD wil door kennisoverdracht meer bewustwording creëren over plaagdieren en hun aanwezigheid, en stelt daarbij preventie van plaagdieren centraal. Het maatschappelijk belang van een goede en objectieve voorlichting over plaagdieren is bijzonder groot. Voorkómen van overlast veroorzaakt door plaagdieren staat daarbij voorop. Voor een groot aantal gemeenten verzorgen wij de publieksvoorlichting naar hun inwoners. Ook benadrukken wij het belang van preventieve maatregelen en proberen alternatieven aan te dragen voor de wering en bestrijding van dierplagen. Daarbij verliezen wij de praktische en technische haalbaarheid niet uit het oog.

Consumenten kunnen met ons contact opnemen als zij plaagdieren in hun woning aantreffen, en een eerlijk advies willen. Voor bedrijven helpen wij de aanwezigheid van plaagdieren in hun productieproces te voorkomen, zodat bijvoorbeeld de voedselveiligheid niet in het geding komt. Ook voeren wij regelmatig inspecties uit, waarbij wij de risico’s van plaagdieren in en rondom een object (bijv. een fabriekspand) in kaart brengen.

Dus bent u op zoek naar eerlijk advies over plaagdieren? Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen helpt u verder! Neem contact met ons op via telefoonnummer 0317 – 41 96 60 of via het contactformulier.

 

Ons bezoekadres:

 

Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD)

Nudepark 145

6702 DZ Wageningen

Routebeschrijving